03.04.2020 15:20, kategorie: Titulní stránka

Nemocnice Královny apoštolů se stává nemocnicí COVIDU-19

Nemocnice Královny apoštolů se stává nemocnicí COVIDU-19

Kvůli současné nouzové situaci se Nemocnice Královny apoštolů (Albano), která patří Dcerám sv. Pavla a akreditoval ji italský Národní systém zdravotní péče (National Health Care System), stala v oblasti Castelli Romani referenčním bodem pro ty, kdo trpí novým typem koronaviru. Nemocnice se tak se sedmdesáti lůžky vyhrazenými pro infikované pacienty stala centrem Covidu-19 v regionu Lazio, hned po nemocnici Lazzaro Spallanzani v Římě. Prvních dvacet pacientů, kteří sem přišli, bylo umístěno do třetího poschodí nemocnice. Toto nově vzniklé oddělení bylo zařízeno takovým vybavením, aby měli lékaři vše nezbytné k boji proti koronaviru a dokázali se s ním vypořádat co nejlépe.   

Za několik dnů se celé chirurgické křídlo nemocnice změní na jednotku intenzivní péče, což zajistí lůžka pro dalších čtrnáct pacientů s Covidem-19, kteří potřebují speciální léčbu. Dvě další místa pro nakažené virem poskytne i oddělení dialýzy.

A tak se v této těžké době, kdy nám všem hrozí vážné nebezpečí, nemocnice Královny apoštolů vrátila ke svému původnímu poslání: péče o lidi nakažené tuberkulózou, to znamená o ty, kdo trpí plicními onemocněními. Původní nemocnice „vytryskla“ ze srdcí našeho zakladatele a Maestry Tekly právě jako zdravotní péče pro Dcery sv. Pavla trpící tuberkulózou, které by jinak musely strávit dlouhý čas v sekulárních nemocnicích. Otec Alberione rád nazýval zdravotní zařízení Královny apoštolů „domem posvěcení“.

Spojme se v této mimořádné době se všemi odvážnými zdravotníky a modleme se, aby byl tento silný a nebezpečný virus vymýcen a aby se i dnes uskutečnil sen otce Alberioneho: „Kéž z tohoto pečovatelského domu vzejde nepřetržitá vlna napravování hříchů, za něž nesou odpovědnost moderní prostředky… Kéž z něho vzejde vlna milosti a rozlije se ke všem, kdo se věnují apoštolátu, aby Ježíš Mistr, Cesta, Pravda a Život prostoupil společnost i celý svět…“

Prosme Královnu apoštolů, aby všechny chránila a byla něžnou Matkou všem!

 
 
Nahoru