11.06.2019, kategorie: Titulní stránka

Neměj strach ze svatosti

Neměj strach ze svatosti
Tři myšlenky inspirované papežem Františkem

Otec biskup Zdenek Wasserbauer při loňské prezentaci apoštolské exhortace Radujte se a jásejte (ano, už je to rok, co vyšla i v českém jazyce; zdalipak jste se k její četbě a promýšlení dostali?) vybral tři myšlenky, které ho jednak hodně oslovily a které se vázaly k tématu „o svatosti v dnešní době“. Toto je zkrácená verze toho, co zaznělo.

***

První bod, který si myslím, že je nejdůležitější. V čísle 1 hned na začátku čteme: „Pán požaduje všecko a současně nabízí pravý život, štěstí, k němuž jsme byli stvořeni. Chce, abychom byli svatí, a nečeká, že se spokojíme s tuctovou, zředěnou a lichou existencí.“ A tohle mi připadá, že je opravdu klíčová věta, jak vůbec v dnešní době uchopit svatost a proč o ní hovořit. Protože tam jde o štěstí. Jestliže chceme být šťastní, musíme být – nebo bychom alespoň měli být – svatí, ale já se nebojím používat slovo musíme. Mezi tím je jakoby rovnítko. Jestliže chceme být opravdu svatí, jestliže chceme objevit původní plán, jaký s námi Bůh měl, proč jsme tady, a jak máme ten život prožít, se svatostí to neodmyslitelně souvisí. A abychom byli v životě šťastní, opravdu šťastní, ne jen tuctově se radovat, je potřeba, abychom směřovali ke svatosti, usilovali o ni. Přišlo mi, že tím to začíná. Aspoň pro mě.
Druhý bod jsem objevil v čísle 32, kde se říká i toto: „Neměj strach ze svatosti. Ona ti nevezme síly, život ani radost. Naopak, staneš se tak člověkem, na jakého Otec myslel, když tě stvořil, a zůstaneš věrný svému bytí. Závislost na Bohu nás osvobozuje od otroctví a přivádí nás k poznání naší důstojnosti.“ Navazuji na to, co jsem už řekl. Papež se k tomu také stále vrací. Mně se tady nejvíce líbilo to, že on říká: „Neměj strach, když budeš svatý, radost ze života ti to nevezme.“ Myslím si, že to je stále obrovský kámen úrazu mnoha matrikových katolíků z katolických rodin, ale být svatý, usilovat o svatost, je z jiného světa. Svatí nejsou takoví ti mimoni, kteří občas mají na sochách takové ty podivné výrazy! 
Naopak. Teď budu citovat z jiné knihy (Klíčové otázky evangelia): „Svatost se nezakládá na vášni vyhaslé, ale na vášni obrácené.“  Svatost se nezakládá na vášni vyhaslé, ale na vášni obrácené – to je geniální věta. A v jiném kontextu tam autor opakuje: „Svatost není vášeň vyhaslá, ale vášeň obrácená. Jestliže udusíš vášně, budeš eunuchem, ale nikdy světcem.“ Toto jsou důležitá a krásná slova, která by dneska měla zaznít, a pokud se nám bude dařit tímto způsobem dnešním lidem prezentovat, co je to svatost, tak si myslím, že to lidi nejen chytne, ale mohlo by to vést i k jejich obrácení. Samozřejmě že to je dílo Ducha Svatého. Tedy být svatý znamená být opravdu šťastný, což může znamenat i úžasně vášnivý.
Poslední, tj. třetí bod je z čísla 15, kde mne oslovila tato Františkova slova: „Když pociťuješ pokušení sednout na lep své slabosti, zvedni svůj zrak k Ukřižovanému a řekni mu: ‚Pane, jsem naprostý ubožák, ale ty můžeš vykonat zázrak a trošičku mě zlepšit.‘ V církvi, která je svatá a současně sestává z hříšníků, najdeš všecko, co potřebuješ k růstu ve svatosti. Pán ji vybavil bohatými dary: Slovem, svátostmi, poutními místy, životem společenství, svědectvím svatých a mnohotvárnou krásou, která vychází z Pánovy lásky ‚jako nevěsta ozdobená šperky‘.“ Myslím si, že jsou dnes velmi aktuální právě tato papežova slova: nesedni na lep své vlastní slabosti, pohodlnosti. A bohužel vnímám, jak se nám v církvi šíří jedna nemocná ideologie: „Prosím tě, nebuď v žádné křeči, dělej to, co cítíš, dělej jen to, co cítíš. A jestli to dneska necítíš, že se večer budeš modlit nebo třeba číst, tak si nedělej násilí. Hlavně zůstat v pokoji a Pán nás přijímá takové, jací jsme.“ Pán nás samozřejmě přijímá takové, jací jsme. Ale jestli zároveň v našem životě nejsou chvíle, kdy bojujeme a rveme se, o něco nám jde a něco nás to stojí a bolí to, tak se nikdy svatými nestaneme. Nikdy náš duchovní život a křesťanství nebude za něco stát.
Končím číslem 34: „Neměj strach zamířit výš, nechat se Bohem milovat a být osvobozen. Neměj strach nechat se vést Duchem Svatým. Svatost neumenšuje tvé lidství, protože je setkáním tvé slabosti se silou milosti. Ostatně, jak říkal Léon Bloy, v životě ‚jen jedno je smutné […], že nejsme svatí‘.“
Děkuji za pozornost.

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Radujte se a jásejte
Radujte se a jásejte

05.01.2019 16:00

Prezentace ve fotografiích

Počet fotek ve fotogalerii: 12

Fotogalerie Zobrazit fotky Radujte se a jásejte

 
 
Nahoru