10.10.2018, kategorie: Titulní stránka

„Naši“ katecheti (2)

„Naši“ katecheti (2)

Druhý díl věnovaný „našim“ katechetům je zaměřen na brněnskou diecézi. S podporou z centra pro katechezi jsme adaptovali text pro děti chystající se k prvnímu přijímání. A právě lidé z centra nám dali i tip na ilustrátorku, s níž byla radost spolupracovat.

***

Nakladatelství Paulínky znám samozřejmě už delší dobu. Ale odkdy, to už nevím. Když se však podívám na naši domácí knihovnu, zjišťuji, že logo vašeho nakladatelství najdu u pěkné řádky knižních pokladů. A protože mám doma tři malé děti, hodně teď sledujeme jednotlivé díly z edice Výpravy do doby Ježíšovy. Díky nakladatelství Paulínky se mi také splnilo mé velké přání být při tom, když vzniká kniha ؘ– moci se zapojit do diskuze, do tvůrčího procesu. Šlo o ilustrace ke knize Ježíš nás zve ke svému stolu. Moc ráda jsem poznala ty, které svůj život zasvětily šíření radostné zvěsti prostřednictvím knih. A mám radost, že jsem do té velké rodiny na chvíli patřila a vnímala modlitby i podporu při práci. Děkuji vám za důvěru i trpělivost, za možnost být při tom.
Z celého srdce vám všem přeji, abyste měly stále mladé srdce plné odvahy a odhodlání jít dál, dobré nápady, pohodlné židle, ať vás nebolí záda po nekonečných hodinách u počítače, a dobré oči, jimiž se díváte nejen do monitoru nebo na tištěné stránky, ale hlavně kolem sebe. Ať vidíte, po čem hladoví a žízní ti, kdo hledají.
Martina, katechetka brněnské diecéze

Nakladatelství Paulínky znám ho „od nepaměti“, což znamená, že ho znám od začátku jeho působení u nás. „Znám“ je však silné slovo, spíš bych řekla, že o něm vím. Když se řekne „Paulínky“, vybavím si sestry v modrém, Faustiho komentáře k evangeliím, papežské encykliky, řada dětských publikací, záložek a kartiček a v neposlední řadě Evangelium do kapsy. Ale že bych se nějak aktivně zapojila do ediční činnosti, to mě samozřejmě nikdy ani nenapadlo. Prvně jsem aktivně „přičichla“ ke knize Já se taky zpovídám od italského autora Lasconiho. Po pozitivních ohlasech na tuto publikaci se sestry rozhodly vydat další titul od téhož autora, Ježíš nás zve ke svému stolu. Zde už byla má práce rozsáhlejší a spočívala v úpravě textu do podoby srozumitelné a blízké českému čtenáři. Mám radost, že se kniha podařila.
Paulínkám přeji, aby dál rozvíjely a zkvalitňovaly vydávané knihy po stránce jazykové, estetické i obsahové. Přeji jim šťastnou volbu při výběru překládaných titulů a dostatek domácích autorů.
Marie, Katechetické centrum Biskupství brněnského

 
 
Myšlenka na den: Umrtvování musí mít dva rozměry – negativní i pozitivní: zdržovat se zlého a udržovat se v dobrém. (bl. Jakub Alberione)
Nahoru