23.05.2012, kategorie: Titulní stránka

Napiš si svůj „žalm“

Napiš si svůj „žalm“

Noc žalmů už proběhla, ale stále je ještě možné napsat si svůj "žalm" a zaslat nám ho na mail: andrea@paulinky.cz

Tak jako u autorů starozákonních žalmů, i v člověku dnešní doby se při setkání s Bohem mohou rozeznít v srdci slova chval, díků i proseb. Nechme se inspirovat biblickými žalmy k vlastní modlitbě. Chcete-li si svou modlitbu-žalm zapsat a podělit se o ni s druhými, pošlete nám jej. Výběr z vašich žalmů bude zveřejněn na tomto webu, webu Noci žalmů a v prostorách kostela.

Inspirací vám kromě osobní četby a rozjímání nad Knihou žalmů může být i přednáška o. Zdenka Wasserbauera, kterou započal cyklus setkávání nad žalmy ve farnosti Nejsvětějšího srdce Páně.


 
 
Nahoru