17.11.2014, kategorie: Titulní stránka

"Nadchla i mé teenagery"!

"Nadchla i mé teenagery"!
Reakce na knihu pro mládež

Tuhle knihu doporučují nejen dospělí, ale i ti „náctiletí“, kteří už se do ní začetli! Za všechny titulek tohoto článku nebo třeba tato reakce: "Zrovna ji studujeme ve spolču a podle stále posouvajících se záložek nejsme sami. Díky Paulínky!"

V dnešní recenzi bychom vám rádi představili tento nový počin nakladatelství Paulínky v edici Katecheze a formace. Kniha je sice primárně určena skutečně mládeži, začtení se však určitě vyplatí i dospělým, protože rady zde obsažené jsou platné pro všechny generace.

Kniha je praktickým průvodcem skutečně osobní modlitbou – „konverzací“ s Bohem, a to po různých oblastech života. V úvodu však velmi dobře vysvětlí, co je vlastně modlitba, proč je tolik důležitá (a zdůrazňuje, proč je modlitba tolik důležitá právě v období dospívání; tuto vstupní kapitolu doporučuji všem katechetům pracujícím s mládeží!) a „jak na ni“. Nepřeskakujte tento úvod, i když se vám zdá, že v něm autorka představuje sama sebe, načrtává svůj životní příběh a své postoje – určitě v něm najdete nějakou inspiraci i pro sebe, která vás přiměje k další četbě.

Autorka sama navrhuje, jak knihu používat – souhlasíme s ní, že ji nelze číst „na jeden zátah“; díky tomu se kniha stává vhodným průvodcem pro modlitební či jiná „spolča“ mládeže od puberty do mladé dospělosti. Při individuální četbě se můžete soustředit i na historii autorčina života – leckdy totiž najdete mnohé analogie, které vám pomohou pochopit vlastní situaci (nebo dát příležitost poděkovat Bohu, že vás podobných situací uchránil).

Kniha čtenáře tedy postupně provede po většině oblastí lidského života, s nimiž právě teenageři mohou mít problémy, které se negativně promítnou do jejich dalšího života; namátkově zmíním téma odpuštění, konání dobra, porozumění Písmu, odolání tlaku vrstevníků, Boží chvála, Boží záměr s životem každého z nás apod. V závěru každé kapitoly autorka nabízí několik modliteb, které se tématu věnují – dobře poslouží těm čtenářům, kteří nejsou takříkajíc zběhlí v bezprostřední modlitbě vlastními slovy, případně potřebují jasné shrnutí tématu. Velmi oceňuji následující stránku, která vybírá citáty z Písma, které se týkají tématu kapitoly – poskytují další podněty k přemýšlení, lze se jim naučit zpaměti pro další využití k modlitbě, nebo zkrátka jen dokládají, že ta která oblast je v Božích očích důležitá. Závěr každé kapitoly je svým způsobem „pracovním sešitem“ – nabízí otázky k zamyšlení nad vlastním životem a poskytuje prostor, aby si čtenář mohl z knihy udělat vlastní záznamník myšlenek a úvah.

Na knize oceňuji i další prvky: mnoho kapitol obsahuje zajímavé tematické přehledy jako Deset dobrých důvodů, proč poslouchat Boha, Sedm znaků dobrého přítele, Deset důvodů, proč číst Boží slovo. To, že tyto názvy připomínají časté články v časopisech věnovaných osobnímu rozvoji, není snad na škodu; navíc skutečně obsahují to, co v nadpisu slibují, navíc je tato forma v současnosti často využívána, může proto přitáhnout pozornost. Druhý prvek, který bych chtěla pochválit, jsou vybrané reálné modlitby anonymních teenagerů, které mohou být jednak inspirací a jednak svědectvím o životě modlitby. Plusem knihy je i zajímavá grafická úprava a srozumitelný jazyk.

Katechetické využití knihy, jak je vidět, tedy skýtá mnoho možností; využijete ji jako pomůcku pro práci s mládeží (přípravy na biřmování, společenství mládeže, katecheze o modlitbě), doporučit ji můžete však i k individuální četbě.

Recenze převazata: http://www.apha.cz/sila-modlitby-teenagera

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies