20.06.2015, kategorie: Titulní stránka

Na přímluvu

Na přímluvu

Víte, že si v našem knihkupectví můžete vyzvednout první česky vytištěné obrázky s texty modliteb na přímluvu našich paulínských "světců"? Vy, kteří jste zdaleka, dostanete obrázky do balíčku s objednanými knihami, pokud si o ně řeknete.


Modlitba na přímluvu blahoslaveného Jakuba Alberioneho
Nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi své církvi daroval kněze Jakuba Alberioneho, jenž zasvětil celý svůj život Ježíši Mistru a neúnavně nasazoval všechny své síly za hlásání evangelia sdělovacími prostředky. Prosíme tě, vzbuzuj i v dnešní době v srdcích lidí touhu po tom, aby sdělovací prostředky a všechna novodobá média sloužila dobru a pravdě. Dej, ať i díky těmto účinným prostředkům mohou lidé poznávat, milovat a následovat Ježíše Mistra, jenž o sobě řekl: „Já jsem cesta, pravda a život.“ Je-li to tvá vůle, uděl nám na přímluvu blahoslaveného Jakuba Alberioneho milost, o kterou tě prosíme.

Bl. Jakub Alberione (1884 - 1971). Již jako student vnímal, že nová doba potřebuje nové prostředky k šíření evangelia a že technický rozvoj k tomu otevírá nevídané horizonty. Jeho touhou bylo pronikat moderní kulturu Kristovým světlem. „Dnes už lidé nechodí do kostela, je tudíž potřeba donést Boha k lidem, do práce, do rodin.“  V roce 1914 shromáždil skupinu chlapců a začal je duchovně i prakticky připravovat na neobvyklé poslání: „Knihkupectví je chrámem, knihkupec je kazatelem. Pult je kazatelnou pravdy. Vy dáváte světu Boha »vtěleného« do knih, jako Maria dala světu Boha v lidském těle“.

Modlitba za blahořečení ctihodné sestry Tekly Merlové
Nebeský Otče, děkujeme ti za obdivuhodné dary světla, milosti a ctnosti, které obdržela sestra Tekla Merlová, a za to, že byla vyvolena a učiněna moudrou duchovní matkou Dcer svatého Pavla. Na její přímluvu nám dopřej, abychom i my sdíleli její velkou lásku k Ježíši Mistru v eucharistii, k evangeliu, k církvi a k duším, které hledala a kterým sloužila hlásáním evangelia sdělovacími prostředky. Pane, je-li to v souladu s tvou vůlí, oslav tuto svou věrnou služebnici, ať ji pro příklad jejího svatého života můžeme uctívat jako svou nebeskou ochránkyni, a na její přímluvu nám dopřej, o co tě prosíme. Amen.

Tekla Merlová (1894 - 1964) rozuměla zakladatelově intuici a dovedla ji zprostředkovávat dalším sestrám. Proto je považována za spoluzakladatelku Dcer sv. Pavla. „Jsem plně spokojena s mým povoláním, chtěla bych mít tisíc životů, abych každý z nich mohla věnovat našemu nádhernému poslání.“

Oba tito vzývaní přátelé Boží patří do Paulínské rodiny, do níž patří mužská řeholní kongregace se stejným zaměřením jako je ta Dcer sv. Pavla (působit v oblasti sdělovacích prostředků a zde žít své zasvěcení), další 3 ženské kongregace (každá se specifickým zaměřením), 4 sekulární instituty (pro svobodné muže, pro svobodné ženy, pro manžele a pro diecézní kněze) a sdružení laiků, kteří podle svých možností a schopností hlásají evangelium ve světě a čerpají z paulínské spirituality.

Spiritualita Paulínské rodiny je postavena na vztahu k Ježíši Mistru, jenž se v Janově evangeliu označil za Cestu, Pravdu a Život. Důležitým prvkem každodenního života je rozjímání Písma a eucharistická adorace. Duchovním inspirátorem paulínské spirituality je apoštol Pavel, a to nejen pro svou misijní horlivost, ale zejména pro svůj vztah ke Kristu. Cílem paulínské spirituality je totiž jednota s Kristem (a to i uprostřed povinností ve světě), kdy člověk může stejně jako Pavel říci: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20). 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies