17.03.2015 17:00, kategorie: Titulní stránka

Na přímluvu sv. Josefa

Na přímluvu sv. Josefa

Tři modlitby z paulínské korunky ke svatému Josefovi, která se modlí především každou první středu v měsíci.

Za sebe

Svatý Josefe, vzore všech ctností, vypros nám zbožnost, jakou jsi měl ty. V láskyplném a pracovitém tichu, v plnění všech náboženských a společenských ustanovení a v poslušnosti Boží vůli jsi dosáhl nejvyššího stupně svatosti a nebeské slávy. Vypros nám více víry, naděje a lásky, růst v kardinálních ctnostech a hojnost darů Ducha svatého.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

Za svět

Svatý Josefe, ctíme tě jako vzor pracujících, přítele chudých, utěšitele trpících a uprchlíků a jako světce Boží Prozřetelnosti. Zde na zemi jsi zastupoval dobrotu a starostlivost nebeského Otce. Byl jsi nazaretským tesařem a mistrem, který vyučil v práci Božího Syna, jenž se pro nás stal pokorným dělníkem. Pomoz svými modlitbami všem, kteří se lopotí v práci intelektuální, duchovní i fyzické. Národům vypros zákonodárství inspirované evangeliem, ducha křesťanské lásky a vládu usilující o mír a spravedlnost.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

Za církev

Svatý Josefe, ochránce celé církve, shlédni milostivě na našeho papeže, biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice, na všechny křesťany. Oroduj za jejich posvěcení. Církev je plodem krve Ježíše, jemuž jsi byl pěstounem. Svěřujeme ti naše naléhavé prosby za svobodné šíření a působení církve a za její svatost. Ochraňuj ji od chyb, od zlého a od sil pekelných, tak jako jsi kdysi zachránil Ježíšův život před záhubou z rukou Herodových. Ať se vyplní Ježíšova touha, aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

 

 
 
Nahoru