25.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Na přímluvu ct. Tekly

Na přímluvu ct. Tekly

Již více než rok existuje na naší webové stránce formulář, skrze nějž můžete žádat o přímluvnou modlitbu naši řeholní komunitu. Každá ze sester se přimlouvá během své osobní modlitby a pak také všechny společně při modlitbě ranních chval nebo nešpor předkládáme Pánu vámi svěřené úmysly.
Inspirována našimi sestrami z generálního domu rozhodla se i pražská komunita svěřovat vše do přímluvy naší zakladatelky ct. Tekly Merlové. Proto každých prvních devět dní v měsíci se budeme modlit „novénu“, kdy jí zvláště budeme svěřovat vše, s čím se na nás obracíte. V každodenní modlitbě ovšem nepřestaneme ani v jiné dny. Pokud se k nám chcete připojit, ať už v těchto prvních devíti dnech nebo kdykoliv během měsíce, zde je ona modlitba, která nás bude spojovat:

Modlitba za blahořečení ctihodné sestry Tekly Merlové

Nebeský Otče, děkujeme ti za obdivuhodné dary světla, milosti a ctnosti, které obdržela sestra Tekla Merlová, a za to, že byla vyvolena a učiněna moudrou duchovní matkou Dcer svatého Pavla. Na její přímluvu nám dopřej, abychom i my sdíleli její velkou lásku k Ježíši Mistru v eucharistii, k evangeliu, k církvi a k duším, které hledala a kterým sloužila hlásáním evangelia sdělovacími prostředky. Pane, je-li to v souladu s tvou vůlí, oslav tuto svou věrnou služebnici, ať ji pro příklad jejího svatého života můžeme uctívat jako svou nebeskou ochránkyni, a na její přímluvu nám dopřej, o co tě prosíme. Amen.

Sláva Otci, Zdrávas, Maria...

Případná vyslyšení sdělte prosím na adresu: modlitba@paulinky.cz

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies