07.05.2014, kategorie: Titulní stránka

NOC BIBLE

Sestry paulínky spolu s farností Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad zvou již na 3. ročník kontinuální četby z Písma svatého. Po Noci žalmů (2012) a Noci s apoštoly víry (2013) to při příležitosti 100 let od založení farnosti budou novozákonní Skutky apoštolů a První list apoštola Pavla Korinťanům. „Skutky se kromě jiného zabývají prvními kroky rodící se církve a působením Ducha svatého v srdcích prvních učedníků a učednic. Zejména naši farníci se budou moci alespoň v Duchu symbolicky vrátit o 100 let zpátky a uvědomit si, že i zde na Královských Vinohradech Duch svatý od počátku jistě působil, protože tato farnost byla vždy a zůstává i dnes živým společenstvím, které se snaží sloužit svému Pánu. Po knize Skutků se pak zhruba od půlnoci zaposloucháme ještě do Prvního listu apoštola Pavla Korinťanům. V tomto listě sv. Pavel jednak reaguje na různé problémy, se kterými se toto rozvíjející se společenství muselo potýkat, zároveň se apoštol vyjadřuje k některým důležitým otázkám křesťanského života a vnitřního života církve“ – to jsou slova duchovního správce farnosti P. Ing. Zdenka Wasserbauera Th. D.

Noc Bible začne v pátek 16. května v 19:15, a to nejprve slavnostní intronizací Bible a úvodním slovem děkana KTF UK ThLic. Prokopa Brože, Th.D. Následujících šest hodin budou prostorem kostela znít jen slova Písma a varhanní improvizace mezi jednotlivými kapitolami. Slavnostní zakončení se předpokládá v 1:30. Jednotlivé biblické úryvky jsou již rozebrány, prostor kostela však pojme mnoho posluchačů. Na tento večer lze vzít s sebou přátele z jiných církví a sborů, ale také hledající nebo i ty, kdo mají úctu před „posvátnými věcmi“ a váží si Bible jako kulturního pokladu. Věřte, že Slovo Boží má sílu oslovit i je!

Není nutné být přítomni po celý čas, poslední metro jede po půlnoci, zastávka nočních tramvají je nedaleko.

Více informací na: http://nocbible.webnode.cz/

 
Ke stažení Ke stažení

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Noc s apoštoly víry
Noc s apoštoly víry

02.06.2013

Počet fotek ve fotogalerii: 16

Fotogalerie Zobrazit fotky Noc s apoštoly víry

 
Nahoru