21.09.2011, kategorie: Titulní stránka

Mystika všedního dne

rozhovor se s. Bernardou FSP

Jak dál po "Madridu"? To byla otázka, na kterou jsme měly jako řeholní sestry, které se zúčastnily Světového dne mládeže v Madridu, odpovědět na komunitním webu Signály.cz. Součástí naší odpovědi byla krátká videoreportáž natočená v generálním domě v Římě se sestrou Bernardou z Kolumbie.

Sestru Bernardu jsme v červnu pozvaly do Prahy, aby vedla exercicie pro naši středoevropskou delegaturu. Setkání s ní bylo nezapomenutelné. Snad se dá i z následujícího videa něco vyčíst z jejího hluboké spojení s Ježíšem, s Nejsvětější Trojicí. A právě proto jsme ji oslovily, aby zkusila krátce a jasně říci, jak ŽÍT ZAKOŘENĚNI V KRISTU i po JMJ v Madridu, ve všedních dnech...

Tohle je její odpověď pro mladé lidi... Jistě nejenom pro mladé.

Přepis toho, co s. Bernarda říká:

Mladým lidem, kteří hledají Krista; mladým lidem, kteří po Něm žízní; mladým lidem, kteří - aniž by to činili vědomě -  hledají Krista jako nejhlubší odpověď na otázku svého života, říkám s naprostou jistotou: Podívej se, Kristus je uvnitř tebe. Ty jsi živým chrámem, ve kterém On přebývá. Tam, v hlubinách tvého srdce, Kristus tvoří opěrný pilíř tvé existence, daruje ti Svou lásku. A je to právě tato láska, která ti dává život. A je to právě tato láska, která je ti oporou, i když nikdy nepocítíš Jeho přítomnost; i když Ho neznáš; i když se o Něj nezajímáš. On je nejhlubším důvodem tvé existence. Jsi obýván(a) živým Kristem! Proto bych ti ráda svěřila toto: když se nacházíš v nějaké těžké situaci, třeba když jsi osamocen(a), podívej se do hlubin svého srdce a svěř se Jeho lásce. Nebudeš zklamán(a), vždycky najdeš odpověď...“   

 
 
Myšlenka na den: Svatost je záplava dobra. Dobro vykonané neochotně, po kapkách, z donucení… to není svatost. (bl. Jakub Alberione)
Nahoru