16.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Mystický advent

Mystický advent
z meditací bl. Jakuba Alberiona

Od 17. prosince vstupujeme do nejbližší přípravy na Slavnost Narození Páně. Liturgie těchto dnů nabízí tzv. O-antifony. Jimi je inspirován i vložený klip. Podle O-antifon jsme připravili i malou knížečku "Přijď, Pane Ježíši"(česky i slovensky).

Připojujeme adventní meditaci našeho zakladatele s názvem "Mystický advent", neboť se chceme s vámi podělit o duchovní bohatství, které v sobě skrývá „paulínská spiritualita“. Laikům v ní nabízí jiný ze způsobů vánoční přípravy: novénu, jejíž modlitba začíná 16. prosince. 

Kdo chce, ať se připraví na Vánoce jako Maria a spolu s Marií. S pokorou a vírou, že sami od sebe nemůžeme nic, ale s Bohem vše. Maria se na Vánoce připravovala po dobu devíti měsíců, my se připravme novénou. Po všech devět dní před Slavností Narození Páně se modlete Anděl Páně. Třikrát denně (ráno, v poledne a večer) si připomínejte tak největší den v dějinách lidstva. Modlete se s vírou. To bude vaše příprava na Vánoce!
V pokoře si uvědomte své hříchy, vyznejte je ve svátosti smíření. Proste o přímluvu Marii, aby vám pomohla. Přijímejte často eucharistii s vírou, že zde je Ježíš skutečně živý a že vás chce obdařit svou milostí. Vánoce, to není jen velká slavnost u nazdobeného betléma či stromku, ale je to Bůh mezi lidmi, „sláva Bohu a pokoj lidem“ (srov. Lk, 2,14), není to pouhá historická událost, ale duchovní zrození Ježíše v nás. Nezůstávejte jen u vnější slávy s předáváním dárků, obdivování jesliček v kostele a zpěvu vánočních písní. Ať vám jde o skutečné duchovní zrození Ježíše ve vás! Usilujme o to. Jak? Apoštol Pavel v Listu Galatským vysvětluje: „Živím vás jako matka děti“, to jest slovem Božím. Jako matka, tak já pracuji pro vás, „dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu“ (srov. Gal 4,19). Živte se Božím slovem a eucharistií.
(Text byl redakčně upraven).

Druhé zamyšlení zveřejněno zde.

 

ERO CRAS

Video meditaci připravila před rokem sestra Andrea za svého pobytu v noviciátu v Římě.

 

 
 
Nahoru