19.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Mystický advent

Mystický advent
(2. díl)

Druhé zamyšlení do posledních dnů příprav na Slavnost Narození Páně vybrané z promluv našeho zakladatele bl. Jakuba Alberiona (první bylo zde).

Každý od Božího dítěte dostane tolik milostí, nakolik se na Vánoce připravil. Příprava spočívá především ve vyprázdnění srdce od sebelásky a pozemských tužeb. Jestliže naše srdce bude vyprázdněno, jistě se v něm narodí Ježíš a v naší duši dojde k tomu, čemu se říká mystický advent. Je tedy nyní třeba činit to, co hlásal Jan Křtitel: „Připravte cestu Pánu!“ (Mk 1,3). Tuto přípravu čiňme s Marií, odevzdejme jí každé „vlákno“ našeho srdce, které ještě není zcela Ježíšovo, aby jej ona očistila a nasměrovala k němu.

V životě často usilujeme o druhotné věci (v porovnání s tím, že chceme vstoupit do Nebe), toužíme být vidět, chceme uspokojit vlastní sebelásku, a ne Pána. Očisťme naše srdce během přípravy na tyto Vánoce. Není třeba mnoha slov: při zpovědi ani v modlitbě. Stačí jen rozjímat nad Boží dobrotou a naší nedostatečností a tak „počít“ opravdovou bolest nad hříchy.

Připravme naše srdce k přijmutí Ježíše. Učiňme ze srdce malé jesličky. Není to žlab a sláma, které se Ježíši nelíbí, ale vědomý hřích. Pokud máme málo odvahy, abychom se zbavili naší pýchy, obraťme se v důvěře k Marii, která byla první, kdo Ježíši připravil první jesličky. Prosme ji, aby i v našem srdci připravila krásné jesle, kde by se Boží dítě cítilo dobře.

Tedy: zpytování svědomí a lítost nad hříchy, bez zbytečné lopotnosti, ale v pokoře a upřímnosti. Nemějte strach ořezávat, je-li třeba, a vykořenit z našeho srdce to, co je příliš pozemské. Tak se naplní slova proroka: „Každá propast, ať je zasypána; a každý tvor uzří spasení Boží“ (srov. Lk 3,5).

To byla slova určena sestrám v prosinci 1939, ale proč by neměla být užitečnými i pro návštěvníky našeho webu?
V modlitbě, aby Ježíš našel místo ve vašem srdci
Dcery sv. Pavla

 
 
Nahoru