20.03.2015, kategorie: Kříž sv. Pavla

Mučednictví sv. Pavla

Mučednictví sv. Pavla
Kříž sv. Pavla (8. část)

Apoštol Pavel byl sťat mečem za římskými hradbami kolem roku 67. Ikona zobrazuje okamžik jeho mučednické smrti. Ta nepřerušila nečekaně jeho evangelizační působení, ale byla jeho naplněním a vrcholem, jak to nacházíme v jeho svědectví v Listě Filipanům (1,20-21): „I teď jako vždycky budu moci svým neohroženým počínáním na sobě Krista oslavit, ať svým životem, ať svou smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem.“

Na obrazu jsou vidět tři prameny, které dle tradice vytryskly ze země na místech, kterých se dotkla padající hlava sv. Pavla. To, že jsou na obrazu již před setnutím hlavy, je předpovědí plodů, které v budoucnosti jeho život a mučednictví vydají. Je to také odkaz na Tre Fontane (Tři fontány) v Římě, kde se dle tradice nachází místo mučednictví sv. Pavla.

Paulínská rodina kráčí za svým patronem, následujíc jeho apoštolskou horlivost, vytrvalost, připravenost k odevzdání života pro evangelium. Mučednictví sv. Pavla všem členům připomíná každodenní oběť, kterou přináší svou prací, apoštolským nasazením i v námaze pro Boží slávu a pokoj lidí.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies