10.06.2014, kategorie: Titulní stránka

Moje budoucnost?

Moje budoucnost?
Svěřuji ji Prozřetelnosti.

Toto je rozhovor, který poskytla den před finále.

„Moje budoucnost? Svěřuji ji Prozřetelnosti.“ Tak to bezelstně připouští sestra Cristina: „S představenými jsme nepočítali s tak velikým ohlasem.“ A jistě už vůbec ne s tím, že se sestra Cristina stane námětem mnoha debat, a to dokonce i v amerických denících a televizích. Jenže není pochyb o tom, že hábit voršilky (a její jedinečný hlas) vyvolaly pozdvižení. A je pravděpodobné, že to zítra večer (čtvrtek 5. 6.), až na kanálu Raidue poběží finále The Voice, nebude naposledy. Ať už zvítězí, nebo ne, tohle je jisté. Jenže dnes, během tiskové konference čtyř soutěžících, kteří budou zápolit o titul druhého ročníku soutěže (spolu se sestrou Cristinou Scuccia jsou to dále Giorgia Pino, Tommaso Pini a Giacomo Voli), mladá řeholnice řekla, že je jí lhostejné, co bude dál. „V evangeliu je úryvek, kde se říká, že cokoli člověk dělá, má dělat ke slávě Boží. Jak tedy budu spravovat eventuální vztahy s vydavatelstvími? Mám za sebou své představené, já nebudu řídit nic, budou to dělat oni. A pak budeme teprve zvažovat, zda a kdy přijde ta chvíle. Každé rozhodnutí budu v každém případě dělat se spolusestrami. Prozatím chci ale raději stát s nohama na zemi a pohledem upřeným k nebi, s lehkostí a bezstarostně. Žiji přítomným okamžikem a budoucnost tu svěřuji Prozřetelnosti.“ A jednu věc má jasnou: „Pokud by mí představení museli říct ne, budu šťastná, že se budu moci vrátit k dětem do oratoře. A v žádném případě se nezřeknu svého povolání. I proto že přece nepřestanu zpívat. Budu zpívat všude tam, kde bude Pán chtít: v kostele, ve škole, na náměstích.“

Za překlad vděčíme P. Vlastovi Kadlecovi OMI

A jak to nakonec dopadlo? Sestra Cristina vyhrála The Voice of Italy. A toto řekla na závěr: "Mým snem je, abychom se teď pomodlili společně Otčenáš. Možná se můžeme vzít všichni za ruce a společně se pomodlit Otčenáš. Chci, aby Ježíš vstoupil sem dovnitř. Otče náš, jenž jsi na nebesích… Amen. Díky všem!"

 

Pro její fanoušky sestřih písní, s nimiž postupně mířila do finále.

 
 
Nahoru