05.10.2021, kategorie: Titulní stránka

Modlíme se za vás a s vámi

Modlíme se za vás a s vámi
Napište nám

Již devět let se pražská komunita modlí za Vámi svěřené úmysly.

Prvních devět dnů každého měsíce tak činí na přímluvu ct. Tekly Merlové, zakladatelky Dcer sv. Pavla. V každodenní modlitbě sestry nezapomínají na vaše úmysly ani v jiné dny.

Pokud se chcete modlit spolu s námi, můžete tak učinit slovy této modlitby:

Modlitba za blahořečení ctihodné sestry Tekly Merlové
Nebeský Otče, děkujeme ti za obdivuhodné dary světla, milosti a ctnosti, které obdržela sestra Tekla Merlová, a za to, že byla vyvolena a učiněna moudrou duchovní matkou Dcer sv. Pavla. Na její přímluvu nám dopřej, abychom i my sdíleli její velkou lásku k Ježíši Mistru v eucharistii, k evangeliu, k církvi a k duším, které hledala a kterým sloužila hlásáním evangelia sdělovacími prostředky. Pane, je-li to v souladu s tvou vůlí, oslav tuto svou věrnou služebnici, ať ji pro příklad jejího svatého života můžeme uctívat jako svou nebeskou ochránkyni, a na její přímluvu nám dopřej, o co tě prosíme (lze vyslovit konkrétní úmysl). Amen.

Sláva OtciZdrávas, Maria...

Vače úmysly, i případná vyslyšení sdělte, na adresu: modlitba@paulinky.cz. Můžete také využít tlačítko na našem webu "Prosím o modlitbu".

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies