21.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Mluvené slovo

Mluvené slovo

V našem knihkupectví (kamenné i on-line) se vedle hudební nabídky postupně rozrůstá i nabídka mluveného slova na CD. Podívejme se, co aktuálně nabízíme.

Biblické příběhy

Ježíš (CD)

Příběh Ježíše Krista, převyprávěný podle Lukášova evangelia.
Účinkují: Jan Šťastný, Pavel Soukup, Ladislav Bene, Jana Drbohlavová, Jana Hermachová, Lukáš Hlavica, Jiří Holý, Michal Jagelka, Jiří Klem, Petr Křiváček, Marcela Kyselová, Stanislav Lehký, Václav Mareš, Zdeněk Maryka, Antonín Molčík, Marcela Peňázová, Karel Richter, Karel Urbánek, Vladimír Valenta, Jan Vlasák, Viola Zinková

Bible pro malé i velké - Starý zákon (2 CD)

Biblické příběhy v populární audio formě, přístupné nejširším posluchačským vrstvám! Znalost Bible patří k všeobecnému vzdělání a tento titul nabízí možnost, jak se v podání populárních hereckých představitelů seznámit v přístupné slovesné formě s knihou knih. 
55 biblických příběhů na 2 CD ze Starého zákona vyprávějí: Radovan Lukavský, Ondřej Vetchý, Libuše Šafránková, Ladislav Mrkvička a Jan Potměšil.

Bible pro malé i velké - Nový zákon (2 CD)

Biblické příběhy přístupné nejširším posluchačským vrstvám! Znalost Bible patří k všeobecnému vzdělání a tento titul nabízí možnost, jak se v podání populárních hereckých představitelů seznámit v přístupné slovesné formě s knihou knih. 50 biblických příběhů na 2 CD z Nového zákona vyprávějí: Marek Eben, Radovan Lukavský, Dana Syslová a Gabriela Filippi.

Bible - výběr z Nového zákona (CD)

Dramatizovaná nahrávka Nového zákona v podání předních českých umělců: Alfred Strejček, Taťjána Medvecká, Josef Somr, Bořivoj Navrátil, Miroslav Moravec, Vladimír Brabec, Jan Vlasák a další. 
CD obsahuje výběr kapitol typických pro každou z 27 knih Nového zákona.

Vidím tvá nebesa (CD) 

Výběr starozákonních žalmů v Českém ekumenickém překladu. Dramatizace 25 žalmů  je společným projektem České biblické společnosti a Katedry autorské tvorby DAMU.

Vánoční příběhy a zázraky z Bible (CD)

 Nejkrásnější vánoční příběhy všech dob. Vyprávění o tom, jak přišel Ježíšek v Betlémě na svět, patří k nejznámějším pasážím z Bible. V podání Marka Ebena a Dany Syslové mohou děti i dospělí poslouchat vánoční texty o Betlémské hvězdě, o narození a dětství Ježíše Krista, o Panně Marii, o příchodu Tří králů a o mnoha zázracích.


Z české i světové duchovní tvorby

Božská komedie (CD)

Danteho Božská komedie shrnuje poznání vrcholného středověku o uspořádání kosmu a smyslu člověka v něm. Po 700 letech zjišťujeme, že obsahovalo pravdivé jádro, které si teď žádá být zaoděno moderními termíny. Skutečně, sedm nebes a pekel existuje jako archetypy kolektivní psychologie a kulturní typy, které se v dějinách lidstva i ve vývoji jednotlivce střídají v pořadí, v jakém Dante putuje sférami andělských kůrů.

Scénář - Milan Friedl a prof. Vladimír Mikeš. Podle překladu prof. Vladimíra Mikeše, který byl publikován nakladatelstvím Academia. Umělecký přednes - Milan Friedl, Gabriela Filippi, Alfred Strejček, Rudolf Pellar.

Labyrint světa a ráj srdce pro varhany a recitátora (CD)

Varhanní cyklus, doprovázející texty Komenského, vytvořil na základě dlouholetých improvizací Petr Eben. Eben v cyklu pracuje s chorály z Komenského Amsterdamského kancionálu, jindy volí k vyjádření sugestivní atmosféry textu vlastní témata. Všebecně je Ebenova hudba velmi dramatická. Jednotlivé části skladby vždy následují za recitací daného úryvku textu a umožňují tak posluchači rozjímat nad Komenského myšlenkami, vyjádřenými jak přednesem, tak hudbou.
Labyrint světa a ráj srdce je jistě dílo s nadčasovým poselstvím. Spis vyšel tiskem poprvé v roce 1631 a přesto má stále co říci i současnému čtenáři.

Apokryfy (2 CD)

Síla Čapkových apokryfů - proti všem podobným uměleckým útvarům jiných autorů - tkví mimo jiné v tom, že autor jen nepřevrací vtipně známý motiv naruby. Čapek i na té nepatrné plošce novinové povídky dokáže jít do hloubky, neschematizovat, vidět v postavách jejich přednosti i chyby, vcítit se do jejich vnitřního světa. Neboť středem jeho zájmu je člověk. Autor svými apokryfy reflektuje aktuální dobovou situaci, čehož se neodvážil nikdo před ním.Knižní vydání apokryfů chystal Čapek v posledním roce svého života.
Čte Vlastimil Brodský. 

Popelka Nazaretská (CD)

Život Pána Ježíše Krista z pohledu jeho matky Marie. Literárně-hudební pásmo sestavené z úseků jedinečné básně Václava Renče (v přednesu Jaroslava Konečného), prokládané písněmi Víta Petrů v podání komorního sboru kostela Panny Marie Sněžné a Ztracené kapely.

Malý princ (2 CD)

 Jedno z nejslavnějších děl moderní světové literatury. Malý princ je symbolem dobra, hledačem i objevitelem krásy. Křehký příběh, který mají rády děti a milují jej až do dospělosti, protože hlavní hrdina se učí dívat na svět očima dítěte a přehodnocuje, co je v životě opravdu důležité.
Nahrávka byla natočena ve výjimečném interpretačním podání Eduarda Cupáka.

Kameny chrámu (CD)

Citadela, poslední a životní dílo Antoina de Saint-Exupéryho, bývá obdivována pro svou hlubokou moudrost, vroucnost duchovního vyznání vpravdě lidského srdce, ale i pro vznešenou nesnadnost svého stylu. Výběr z tohoto díla, který nese název Kameny chrámu, může být tím nejvhodnějším úvodem pro ty, kteří se s Citadelou dosud nesetkali, stejně tak jako připomenutím nejoblíbenějších míst knihy pro ty, kdo kouzlu Exupéryho díla již podlehli. Jistě se rádi zaposloucháte do krásných a přesvědčivých hlasů Josefa Somra a Lukáše Hlavici.

 

Z díla Tomáše Halíka

Divadlo pro anděly (kniha + CD)

V souboru 15 esejů autor dále rozvíjí svou filozofii dialogu víry a nevíry. Jednou z inspirací jeho úvah byla výzva současného papeže Benedikta, aby ti, kteří nemohou přijmout Boha, se přesto snažili žít „jako kdyby Bůh byl“. Tomáš Halík se ptá, co vlastně rozlišuje život věřících a nevěřících a zda i věřící nemohou chápat víru jako hypotézu, kterou musí neustále ověřovat vlastním životem. Kniha vychází v roce, kdy autor získal významné evropské ocenění za „vynikající zásluhy o interpretaci našeho světa“, cenu Romano Guardiniho.

Ptal jsem se cest (CD)

Osobní svědectví o hledání vlastní cesty v duchovním životě, ve filozofii i ve společnosti. Kromě osobních témat (vzpomínky na dětství, studentská léta, konverze, kněžské svěcení, působení v roli psychoterapeuta, polistopadové období aj.) reflektuje vývoj v české společnosti a církvi. Čtenář v knize nalezne i vzpomínky na významné osobnosti – J. Reinsberga, J. Zvěřinu, V. Bendu nebo zamyšlení nad tématy, jako je hlubinná psychologie, krize víry, sekularizace. 
Na CD jsou úryvky ze stejnojmenné knihy, které čte autor sám.

Vánoce a Velikonoce v úvahách Tomáše Halíka (2 CD)

Autorské čtení vlastních meditací nad liturgickými texty hlavních křesťanských svátků, Vánoc a Velikonoc. Tato nahrávka je věnována životnímu jubileu Tomáše Halíka. 

 

Další povídky, příběhy a pohádky

Více než tesař (CD)

Dramatizace stejnojmenné knihy. Mladý Josh se na univerzitě setkává s velmi zajímavým člověkem. V argumentaci s ním a pomocí dobových dokumentů ve vědecké knihovně pak zkoumá důvěryhodnost historických kořenů křesťanství.

Duhová jiskra (CD)

Tato audiokniha vznikla výběrem z knih Duhová jiskra a Jiskra ve sněhu Daniely Fischerové, současné dramatičky a spisovatelky. Moudré příběhy jsou určeny nejen dětem, ale i všem dospělým, kteří mají rádi laskavý humor a poučení.

Vánoční příběhy pro potěchu duše (CD)

Zábavné i poučné příběhy, jak je známe z pera italského salesiána Ferrera, tentokrát zarámované časovým úsekem od adventu do tří králů, s vánočním vyzněním a tematikou.

V knize se setkáme se zázračným stolem, který mluví, nebo houslemi, které hrají, v různých rolích zde vystupují zvířata s podivuhodnými schopnostmi, i děti a dospělí, kteří originálním způsobem řeší zapeklité situace svého života.

To nejlepší z české povídky (CD)

Zajímavé a charismatické herecké osobnosti interpretují nezapomenutelná dílka české prózy z pera slavných a oblíbených spisovatelů. Přinášíme na trh unikátní české perličky, které mohou doplnit a okrášlit nejednu soukromou sbírku nahrávek literatury a mluveného slova.

Kytice (2 CD)

Z pokladnice rozmanitých národních pověstí vznikly působivé veršované skladby baladického rázu. Výrazovými prostředky i svou stavbou získaly Erbenovy balady dramatický ráz. A také tím získaly srdce mnohých čtenářů a posluchačů. 
Čte Jaroslava Adamová.

Povídky z jedné kapsy (2 CD)

Povídky z obou kapes patří ke skvostům krátké české moderní prózy, která už dneska plným právem náleží do klasiky. Ukradený spis, Případ Selvinův, Jasnovidec, Vražedný útok, Zločin na poště. Příběhy s kriminální zápletkou autor povýšil na studie člověčenství... Čte Vlastimil Brodský a Ota Sklenčka.

Broučci (CD)

Příběhy pro nejmenší dětičky o rodině broučků vypravuje Karel Höger.

Adventní pohádkový kalendář (2 CD)

24 pohádek nejen pro čas adventní jako např.: O největším pánovi a vánočních botách; O princezně na hrášku; O kouzelné šupině a upečeném štěstí; Sněhulák; O perníkové chaloupce; Kde mají sněhuláci své království; Jak dědeček zasadil řepu; Kdo je nejsilnější?; Jak se stal mravenec královým ministrem; Zkrocený vodník; Jak klokan svinul a odkutálel tmu; O vanilkovém rohlíčku, který měl smůlu; Hloupá a hloupější; Chytrý uhlíř; Kočky se myjí až po jídle; Pohádka o bílé holubičce; Jak liška ošidila havrana atd.
Vyprávějí Jan Čenský, Ivana Andrlová, Petr Rychlý, Otakar Brousek st., Hana Krtičková, Daniela Krhutová a další.

Velký příběh malého chlapce (CD)

Dramatický příběh chlapce uneseného piráty, který se skutečně odehrál ve druhé polovině 17. století. Vyprávění je proložené šesti autorskými písněmi Luboše Hlavsy.

Návrat Anežky Přemyslovny (CD + kniha)

Básnická sbírka, ve které ožívá slavná česká světice. Se svým průvodcem prochází známými místy Prahy. Oba spolu vedou rozhovor o minulosti, přítomnosti, víře a lásce. Na přiloženém CD text mistrně interpretují Mistři slova Gabriela Vránová a František Derfler. Kytarových improvizací se ujala písničkářka Eva Henychová. Působivý fotografický doprovod vytvořil David Kočí.
(Nejedná se o rekonstrukci života sv. Anežky, ale o básnickou alegorii ze současného života.)

Spratek (5 CD)

Příběh dítěte, které nikdo nemiloval. Skutečný příběh šestileté Sheily, která se dostane do speciální třídy pro děti s poruchami chování. Její učitelkou a zároveň prvním člověkem, který jí projeví lásku, je Torey Hayden. Ta po čase zjistí, že dívka má nadprůměrnou inteligenci, je učenlivá a dřímá v ní skrytý génius. Kniha je pozitivním svědectvím o síle pedagogických a terapeutických prostředků, a pedagoga představuje jako přítele, který neváhá pro dítě překonávat různé těžkosti.


 
 
Nahoru