19.05.2012, kategorie: Titulní stránka

Mlčení a Slovo

Mlčení a Slovo
cesta evangelizace

Mlčení jako podstatný prvek komunikace je vyzdviženo v poselství Benedikta XVI. ke 46. světovému dni sdělovacích prostředků. Ten letos připadá na tuto neděli 20. května.

Dcery sv. Pavla v České republice zatím nemohou chystat podobný projekt jako např. italský Týden komunikace (koná se letos v 50 městech). Ale už od roku 2009 se v předvečer tohoto Dne modliteb za sdělovací porostředky koná Bible24 nebo Noc žalmů. A právě letos Noc žalmů rezonuje s aktuálním tématem o tichu a v něm rozjímaném Slově.

„Papež věnuje v posledních letech velkou pozornost procesům a dynamice komunikace, zejména v souvislosti s kulturními změnami, které vycházející z technologického vývoje,“ zdůraznil při představování dokumentu arcibiskup Claudio Maria Celli, předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky. 

„Svatý otec letos v poselství obrací pozornost na „klasický“ prvek komunikace: „ticho“, nebo spíše na slovní spojení ticho-slovo. Tento klasický aspekt se v kontextu digitální kultury stává stále důležitějším. Ticho není nedostatek komunikace, mlčení je součástí toku zpráv a informací, který charakterizuje novou kulturu komunikace,“ vysvětluje arcibiskup Celli papežovu volbu tématu letošního světového dne sdělovacích prostředků. „Ticho posiluje vztah, pouto mezi dvěma lidmi. V tichu mohu pochopit, kým je druhý člověk a kdo jsem já. Ticho mi umožňuje věnovat pozornost obsahu komunikace. Ticho je potřebné k tomu, abychom mohli reflektovat, přemýšlet, hodnotit, posuzovat komunikaci,“ shrnuje předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky hlavní myšlenky papežova poselství. (Převzato z webu TS ČBK)

 
Ke stažení Ke stažení
 
Myšlenka na den: Mnozí chtěli reformovat církev, ale nereformovali nejprve sebe. (bl. Jakub Alberione)
Nahoru