20.10.2010, kategorie: Dcery sv. Pavla

Misie a paulínky (2. část)

Misie a paulínky (2. část)
s videoreportáží z libereckých misií

První misionářkou v České republice je sestra Rosanna z Itálie: „Do České republiky jsem poprvé přišla v roce 1992, když nás pozval tehdejší pražský arcibiskup Miloslav Vlk. Spolu s dalšími dvěma sestrami jsme se účastnily setkání mládeže na Velehradě. Pro mne to byla obohacující zkušenost. Především setkání s novou kulturou a s náboženskou svobodou teprve nedávno získanou po letech komunistického režimu. Právě v té době kardinál Vlk požádal naši generální představenou, abychom jako Dcery sv. Pavla byly přítomny i v Praze. Protože jsem již za sebou měla jednu cestu po ČR, nabídla jsem se s radostí jako jedna ze sester misionářek, které přišly položit základní kameny budoucí pražské komunity. To se naplnilo v roce 1993.“
Misijní působení Dcer sv. Pavla má však ještě jeden rozměr. I v případě, že sestry zůstávají ve své rodné zemi, jsou poslány do neustále se rozpínajícího světa sdělovacích prostředků a komunikace vůbec, aby i v tomto světě, který se označuje moderním cizím slovem „cyberworld“, hlásaly pravdu evangelia.
V tom případě se misionářkou na 100%, jak to o sobě i říká, cítí sestra Judith, která se vyslovila: „Od okamžiku svého příjezdu do České republiky se moje „apoštolská služba, celý můj život, odehrává před počítačovou obrazovkou.  Věřím a modlím se za to, aby každá kniha, kterou »zalamuji« i obálka, kterou tvořím, všechny radosti i oběti, které prožívám, zkrátka aby se vše v Ježíši Kristu stávalo dobrem a já tak mohla spolupracovat na evangelizaci české země, kterou jsem si zamilovala. Jsem misionářkou na 100%, když pracuji s programem In Design a Photoshop, jsem také učednicí toho, kterého Otec poslal a jsem také obdivovatelkou vaší země, která mne tolik obdarovala a od které se mám stále co učit!“
S tímto misijním zaměřením souvisí i fakt, že paulínské  apoštolské působení probíhá ve skrytosti. Pracujeme v redakcích, ve skladech, ve studiích… a tak zůstáváme anonymní. Tato skrytost nás utvrzuje v tom, že vše, co v našem apoštolátu děláme, děláme pro Pána. Nejsme nikde vidět a samy nejsme svědky toho, jaké dobro přináší naše dílo. To nakonec platí i pro knihkupectví – téměř nikdy se nedozvíme, jak zakoupená kniha či film zapůsobily.  Sestra Rosanna pokládá onu skrytost za velmi podstatnou: „To nás to chrání od pokušení pokládat se za protagonisty našeho apoštolátu a vede nás to k pokoře v činění skrytého dobra“. Tím potvrzuje jen to, co Tecla Merlová (spoluzakladatelka Dcer sv. Pavla) napsala prvním misionářkám, které v roce 1932 odplouvaly do USA: „Neztrácejte odvahu, pokud neuvidíte dobro, které konáte pro druhé. Duším jsme často nejvíce užitečné, když působíme ve skrytosti, v  nepozorovatelných obětech než v hřmotném nadšení.“ 

A tak i když je většina paulínského  života vyplněna nenápadnou prací, přece sestry věří, že tato naše služba je díky vztahu ke Kristu účinným prostředkem k tomu, aby evangelium jako kvas pronikalo svět literatury, tisku, rozhlasu, kinematografie či internetu.  Každodenní vrůstání do Krista v naslouchání Božímu slovu a skrze eucharistii, ve které se nám dává milost stávat se mu podobnými, to je základ skrytého misijního působení každí Dcery sv. Pavla. Jen tak Kristus žije v nás a je to on, kdo chce promlouvat k druhým a nás učí, jakými prostředky a způsoby. A tak se i v Praze plní to, co zakladatel Paulínské rodiny blahoslavený Jakub Alberione svěřil prvním misionářům: „Slávu Bohu! Pokoj lidem! To je program Božského Mistra, který zpívali andělé. Budete šířit slovo Boží tiskem, dávejte jej stejným srdcem, jako měl náš Mistr Ježíš, když jej kázal; s horlivostí, která poháněla svatého Pavla, s milostí a pokorou, díky níž se Maria stala matkou vtěleného Slova. Neobchodujte, ale dávejte ducha; ne světskou píli, ale nekonečnou snahu o spásu duší; ne platy, ale věčné poklady. Ať jsou vámi vydané knihy takové, jaké by napsal svatý Pavel, kdyby žil dnes. Tak jste byli posláni: »jako Otec poslal mne…«“ 

První část ZDE

Slíbená videoreportáž z libereckých misií, na kterých se podílela jedna ze sester (na misiích i na natáčení reportáže)

 


 
 
Nahoru