25.12.2017, kategorie: Titulní stránka

Měj odvahu žít doopravdy s Bohem!

Měj odvahu žít doopravdy s Bohem!
VE ŠKOLE MARIINÉ

Vánoční čas je také časem Mariiným. Nechejme pozvat do její školy... Vybráno z knihy Benedikta XVI. Radost z víry.

***

Člověk, jenž se obrací k Bohu, se určitě nestává menším, nýbrž větším, protože díky Bohu a společně s ním se stává opravdu dospělým, božským, stává se doopravdy sám sebou. Člověk, který se vkládá do rukou Božích, se určitě nevzdaluje druhým lidem tak, že by se stahoval do oblasti své privátní spásy. Přesně naopak, protože jedině tímto způsobem se opravdově probouzí jeho srdce, a tak se z něho stává osoba vnímavá vůči potřebám druhých, která je také dobrotivá a skutečně otevřená.

Čím blíže je člověk Bohu, tím blíže je také lidem. Právě to vidíme také na Marii. Skutečnost, že Ona je totálně u Boha, je také důvodem toho, proč je tak blízko lidem. Proto také může být Matkou každé útěchy a veškeré pomoci, Matkou, k níž se může v jakékoli potřebě utíkat každý ve své vlastní slabosti i ve svém hříchu, protože ona má porozumění pro to všechno a je také otevřenou silou tvořivosti dobra. Právě do ní Bůh vtiskuje svůj obraz, obraz Toho, který hledá zatoulanou ovci v horských končinách a v trní a hloží hříchu tohoto světa a sám se nechává zraňovat trnovou korunou těchto hříchů, aby tak mohl vložit ztracenou ovci na svá ramena a odnést ji zpátky do svého domu. Jakožto soucitná Matka, je Maria postavou, která předjímá Syna, ona je jeho trvalým portrétem. A tak vidíme, že také obraz sedmibolestné Matky, která má účast na utrpení a lásce, je také pravým výrazem tajemství Neposkvrněné. Její srdce se nesmírně rozšířilo prostřednictvím toho, že je s Bohem a spolu s ním také všechno vnímá. V ní se k nám stále přibližuje dobrotivost Boží. A tak před námi Maria stojí jako znamení útěchy, povzbuzení a naděje. Maria se na nás obrací a říká: „Měj odvahu žít doopravdy s Bohem! Pokoušej se o to! Neměj z něho strach! Měj odvahu riskovat ve víře! Měj odvahu riskovat v dobru! Měj odvahu jít do rizika jménem čistého srdce! Nech se kompromitovat Bohem a pak uvidíš, jak se právě díky tomu tvůj život rozšiřuje a prosvětluje, uvidíš, že to rozhodně není nuda, ale cesta plná překvapení, protože nekonečná dobrota Boží je vždycky nevyčerpatelná!“

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies