16.04.2012, kategorie: Titulní stránka

Max Kašparů

Max Kašparů
o knize Diecézní centra života mládeže

Pokud čtu nějakou knihu, vybavují se mi mezi řádky buď příběhy, nebo osoby, které mi text připomíná. Když jsem se ponořil do knihy P. Jendy Balíka o diecézních centrech života mládeže, vyplavaly mi z paměti tři postavy. Dvě všeobecně známé, jedna ze známosti osobní.

První postavou byl svatý Jan Bosko. Věnoval se těm, kteří byli nadějí pro národ a budoucností pro církev. Jenda pracuje se stejným „materiálem.“

Druhou postavou byl německý básník W. Goethe, který vyslovil moudrou větu o tom, že všechny teorie jsou šedivé, zelený je pouze strom života. Jenda spojuje (občas šedivou) teologickou vědu se zelenou životní praxí.

Třetí postavou byl školník, kterého jsem zažil jako žák naší základní školy. Po jakési společenské slavnosti na místním sportovním stadionu zůstalo všude plno papírových kelímků, tácků, pytlíků a bylo potřeba je uklidit. O hodině tělesné výchovy šel s námi na hříště promovaný pedagog. Nesl několik velikých pytlů a motivoval nás slovy: „Budeme do nich sbírat papírové odpadky, potom je prodáme ve sběrně surovin a za utržené peníze si koupíme prvomájová mávátka…“ Za celou hodinu nasbírala třída asi 10 dekagramů.
O hodině ručních prací šel s námi na stadion školník. Rozdělil třídu na dvě družstva, uprostřed hříště rozdělal dva malé ohýnky a řekl: „Vyhraje to družstvo, kterému bude oheň déle hořet.“ Během hodiny jsme posbírali papíry z celého stadionu a vyčistili od nich i široké okolí. On, na rozdíl od promovaného učitele, dovedl žáky smysluplně motivovat. A v tomto přístupu mi silně připomínal P. Jendu.

Přál bych nejen těm, kteří se setkají s Jendovou knihou, ale především těm, které metodicky povede, aby si z oné trojjedinosti vzali poučení pro práci s mládeží. Aby dovedli být příkladní jako světci, moudří jako básníci a vynalézaví jako onen školník. A Jendovi přeji, aby zapaloval. Stále více a nejen na hřištích.

Max Kašparů

(Text byl uveřejněn v časopise Budoucnost církve, který je určen pro pracovníky s mládeží – biskupy, kněze, řeholní hnutí, komunity a laiky. Skládá se ze tří částí – studijní, formační a informační. Obsahem jsou překlady, přednášky týkající se práce s mládeží. Dotýká se oblastí sociologie, psychologie, pedagogiky, teologie a dalších souvisejících oborů.)

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies