28.05.2018, kategorie: Titulní stránka

Maria ve třech větách

Maria ve třech větách
Ze zkušenosti vězněného biskupa

Biskup Van Thuan se v knize Svoboden ve víře vyznává i ze své důvěry v Marii.

***

Maria je pro mě živým evangeliem, které je přístupné každému člověku, které je snadno srozumitelné a hovoří přímo k srdci. Maria je nám přístupnější než ostatní světci.

Maria je pro mě matkou, kterou mi dal Ježíš. Když nějaké dítě trpí a má potíže, jeho první reakcí je, že volá na pomoc maminku. Pro dítě je matka vším, je to jeho celý svět.

Maria žije cele a bezvýhradně pro Ježíše. Jejím posláním bylo, aby měla podíl na díle vykoupení celého lidstva. Veškerá Mariina sláva pochází od Ježíše.  Z toho vyplývá, že můj život pozbude jakékoli ceny, když se odloučím od Ježíše Krista.

Mariin život je shrnut ve třech slovech: Ecce – Fiat – Magnificat.

„Jsem služebnice Páně“ (Lk 1,38).

– Ecce.

„Ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38).

– Fiat.

„Velebí má duše Hospodina“ (Lk 1,46).

– Magnificat.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies