06.04.2012, kategorie: Titulní stránka

Maria na křížové cestě. Modlitba k Synu

Maria na křížové cestě. Modlitba k Synu
Modlitba na Velký pátek

Jedna z modliteb mystičky Adrienne von Speyer na Velký pátek...

Maria na křížové cestě. Modlitba k Synu

Můj Synu, nemohu již s tebou hovořit  jako matka, která mluví se svým synem.
Není mi to dovoleno.
Mám jen bezejmenné místo křesťanky, místo, které jsi mi přenechal tehdy, 
když jsi mě vyvolil za svou matku.
Chtěla jsem se stát tvou matkou a zároveň jsem chtěla být ta, která v tebe věří.
A teď můžeme spolu hovořit už jen jako věřící.

Vidím tě nést těžký kříž.
Nemohu ti pomoci jako tvá matka, mohu být u tebe jenom se svou vírou.
Klaním se ti  a vím, že ty, který neseš kříž, jsi přece též v nebi.
Hledám tě u Otce.
Klaním se ti a nabízím ti své bolestiplné utrpení a prosím tě,
aby ti má bolest mohla pomoci nést tvůj kříž.

Prosím tě také,
dovol, aby moje víra byla od tebe posilována i tehdy, až tady už nebudeš.
Aby byla k dispozici všem, kteří jsou tví a milují tě.
A dej mi, abych všem, kdo jsou tvoji, byla matkou.
Matkou jednoho, který byl ukřižován k smrti, matkou všech křesťanů,
kteří byli ukřižováni spolu s ním,
matkou všech lidí, kteří trpí, kteří v tebe věří, matkou všech, kteří po tobě touží a hledají tě.

Dej mi, abych byla matkou plnou bolesti,
abych v bolestech stála u tebe, jako ty nyní v bolestech stojíš při každém z nás.
Amen.

(citace vzata z knihy A. von Speyr: U Boha a u lidí. Úvahy a modlitby, str. 84 - 85)

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies