21.03.2016, kategorie: Titulní stránka

Maria a Jan pod křížem

Maria a Jan pod křížem
PŘÍPRAVA NA TRIDUUM

Vybíráme z knihy Od večeře ke kříži...

***

Nestačí, že Maria, když stojí pod křížem, sdílí Ježíšovu lásku k Otci. Je třeba, aby se z Ježíšovy matky stala „ženou“ předpověděnou v Bibli a poznala Syna ve všech svých učednících, ve všech lidech. Také Maria je Synem povolána, aby milovala učedníky až do krajnosti. Na kříži Ježíš vyzval Marii, aby naplnila tento další krok svého mateřství, svého povolání. Tím, že jí řekl: „Ženo, to je tvůj syn“, jí říká: „Ženo, lásku, kterou chováš ke mně, své pozornosti, obrať k milovanému učedníkovi, ke všem učedníkům, k církvi, k lidem!“ Od chvíle, kdy dal Ježíš svou matku Janovi a každému z nás, ona už nemůže myslet na svého Syna, aniž by nemyslela zároveň na každého z nás, na každého člověka. Na naší tváři, na tváři každého muže a každé ženy na zemi Maria vidí odraz Ježíšovy tváře. Pro ni jsme teď neoddělitelní od jediného Syna, od Otcova Jednorozeného.

Také milovaný učedník u paty kříže je reálnou postavou a zároveň zastupující: představuje učedníka, který je milován Ježíšem a který zůstal této lásce věrný, představuje společně všechny Kristovy učedníky a také jednotlivé věřící církve. Od té chvíle (přesněji přeloženo: „od té hodiny“) přijal od Ježíše jeho matku a přijal ji nejen „k sobě“, ale přijímá ji „mezi své vlastní věci“, jako vlastní matku, jako oprávněné dobro a hodnotu.

Ježíš před tím, než umírá, tvoří mesiášský lid, zastoupený osobami Marie a učedníka. Maria, Ježíšova matka, se stává také matkou věřících, novou Evou, novým Sionem. Milovaný učedník ji přijímá jako svou matku. Maria představuje církev, která rodí nové děti, učedník tím, že přijímá Marii, přijímá církev jako matku. Učedníkovi stojí církev v srdci jako milovaná matka, jako drahocenné dobro, které mu bylo svěřeno Ukřižovaným.Jejich vzájemná příslušnost mluví o vzájemné příslušnosti mezi církví matkou a dětmi církve.

Poněvadž je Ježíšova matka ženou jednotlivou, konkrétní, zdá se, že text ukazuje také výsadní vztah, který Ježíš chce mezi Marií a každým věřícím, a dále mezi ní a celou Pánovou rodinou: Maria je částí církve a života víry jednotlivého učedníka jako drahocenné dobro. Zároveň v ní však církev a jednotliví věřící mohou poznat matku, která je jim svěřena a které jsou oni svěřeni. Je pravda, že jsme plozeni Otcem, že se rodíme z Ducha, že jsme ustanoveni Božími dětmi ze slova a z víry. Ale jestli je Maria Ježíšovou matkou, určitým způsobem zasahuje do plození nového člověka v nás, do toho, že nás znovu rodí jako osoby ve shodě s Ježíšem Kristem.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies