25.09.2010, kategorie: Titulní stránka

Mám všechno

Mám všechno

Kdo je Chiara Luce Badano, která zamřela v roce 1990 ve svých 18 letech?
Byla dlouho očekávaným dítětem. Narodila se v Sasselu 29. října 1971 v  prosté rodině a od malička byla vychovávaná ve víře. Vyrostla v krásné a  nadané děvče, s nadšením se věnovala sportu. Měla mnoho přátel, pro řadu z nich byla mimořádnou kamarádkou. Patřila mezi Gen (Nová generace) v Hnutí fokoláre, které založila Chiara Lubichová. Boha poznala jako Lásku a zvolila si ho za ideál svého života. Ze všech sil se snažila z  lásky plnit v každém okamžiku jeho vůli. Prohlubovala svůj vztah s  Ježíšem a v každém člověku, v každém bližním se ho snažila poznat. Dávala přednost prostým, pokorným a chudým lidem a snila o tom, že bude jednou jako lékařka pracovat pro děti v Africe.

V 17 letech ji postihl nádor kosti, nemoc přijala s důvěrou v Boží lásku.
Často opakovala modlitbu: "Chceš-li to Ty, chci to i já". Lidem kolem sebe předávala klid, pokoj a radost. Chiara Lubich jí říkala "Chiara Luce" (Luce = Světlo). Chiara Luce svým vrstevníkům a kamarádům napsala poselství: "Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych vám chtěla - jako na Olympiádě - předat pochodeň,. Máte jen jeden život a  stojí za to ho dobře využít."

7. října 1990 se uzavřel její život; krátký, ale plný světla. Poslední slova, která řekla mamince, byla: "Buď šťastná, já jsem také šťastná!"

Její život je zářným příkladem jediného a bezpodmínečného ANO Boží lásce. Toto "ano" opakovala již jako malá, tímto "ano" proměnila nemoc v prozářenou cestu k plnosti života. Pověst o její svatosti se rychle rozšířila.

V naše knihkupectví je k dispozici kniha Mám všechno - 18 let blahoslavené Chiary Badano.


 
 
Nahoru