25.04.2013, kategorie: Titulní stránka

Májový lásky čas

Májový lásky čas
Recenze knihy Barvy lásky

Za týden začne květen. Májový čas nám připomíná krásu lásky. Recenzovaná kniha se poeticky vyjadřuje k tajemství manželské lásky, ale také ukazuje manželství jako obraz lásky trojjediného Boha.

***

Kniha, jejímž autorem je italský teolog Bruno Forte, se poeticky vyjadřuje k tajemství manželské lásky. Stejně jako je světlo výsledkem dokonalé souhry barev, je i manželství souhrou barev, které se odráží v opravdovém Světle, jež přišlo na svět.

Bruno Forte mluví o manželství jako o obrazu lásky trojjediného Boha, která žije skrze vzájemné dávání se a přijímání se. Rozhodnutí pro manželství je rozhodnutím se pro spoluúčast na věčné lásce Boha a pro účast na jednotě Otce, Syna a Ducha svatého. On, Láska bez hranic, uschopňuje manžele k úplnému darování se, k úplnému přijetí toho druhého a k vytvoření jednoty. Z tohoto vztahu se rodí děti, jež se po vzoru rodičů učí lásku přijímat i dávat. Cesta manželstvím se neobejde bez obtíží. Některé z nich přináší životní okolnosti, ale některé překážky, bránící rozvoji lásky, si staví do cesty manželé samotní. Jsou jimi majetnictví, nevděčnost a panovačnost. To, co však tyto překážky bortí, je vzájemný dialog.

Vrcholem knihy je autorovo vyznání křesťanské víry, které je chvalozpěvem na dokonalou lásku Otce, Syna a Ducha svatého.

Kniha může snoubencům, i manželům samotným, ukázat velké bohatství, které získávají vzájemným udělením si svátosti manželství. Hloubka myšlenek, v knížce obsažených, je podtržena vhodnou grafickou úpravou publikace.  

Lucie Cmarová, Centrum pro rodinný život, Olomouc

Jinou recenzi -  z katechetického náhledu - přineslo pražské katechetické středisko. Více ZDE

 

 
 
 
Nahoru