05.02.2010, autor: sr. Andrea, kategorie: Dcery sv. Pavla

Maestra Tekla

Chtěla bych mít tisíc životů pro evangelium

Při zrodu kongregace Dcer svatého Pavla byla věrnou a moudrou spolupracovnicí bl. Jakuba Alberiona mladá dívka jménem Tereza Merlo. Narodila se, stejně jako Alberione, v piemontském kraji, a to 20. února 1894. Prostřednictvím jejího bratra – seminaristy se o ní dověděl také mladý kněz Alberione a nabídl jí přidat se ke skupince dívek, které se v Albě připravovaly na velké poslání – věnovat se apoštolátu prostřednictvím tisku. Tereza souhlasila. Pochopila Alberionovu intuici, že tisk je důležitý prostředek, jímž lze poznání Pána zpřístupnit mnohým lidem, a otevřela se pro dobrodružství tohoto nového apoštolátu, který se postupným rozvojem sdělovacích prostředků stále rozšiřoval.

Při řeholních slibech Tereza přijala jméno Tekla. Tak se podle tradice jmenovala první učednice apoštola Pavla. V roce 1922 jí Alberione svěřil poslání generální představené v rozvíjející se nové kongregaci. Tekla tento úkol přijala s hlubokou pokorou, s obdivuhodnou odvahou i moudrostí a s bezpodmínečnou poslušností vůči Boží vůli.

Pod jejím vedením se Dcery svatého Pavla z Itálie brzo vydaly také do Brazílie, Argentiny, Spojených států amerických i do dalších zemí světa. Tekla své sestry povzbuzovala: „Naší hnací silou musí být myšlenka na duše. Tato myšlenka nás musí pohánět stále kupředu. Musí nás zajímat, jak se můžeme dostat k lidem a přinést jim Slovo pravdy a spásy. Kolik duší ještě neslyšelo o Bohu! Kdo jim pomůže?“

Sestra Tekla se vrátila k Tomu, kterého tolik toužila přinášet duším, 5. února 1964 a dne 22. ledna 1991 byla prohlášena za ctihodnou.

To bylo několik „strohých dat“. Rozhodla jsem se Maestru Teklu představit i trochu jinak: skrze její deník. Vybrala jsem jen pár citací, a to ze dvou různých období: nejprve přelom 20. a 30. let, kdy měla už jasně nakročeno tam, kam v závěru života – díky Božímu vedení a velké poslušnosti – dospěla (50. a 60. léta):

Duben 1927: Myslet na lidi, kteří žijí ve světě. Miliarda nevěřících. Za tyhle lidi budu skládat před Pánem účty. Beru to vážně? Protože jsem tak malá a neschopná, useberu se v tichu Ježíšova srdce: zde jsou všechny duše, každý jeho úmysl. Modlím se ve spojení s Ježíšovými úmysly, modlím se za všechny.

Březen 1928: Co dělám? Jsem „přilepená“ k tolika věcem, které nejsou Boží. Chci osvobodit své srdce ode všeho, co není Bůh. Toužím se stát svatou, brzy svatou, velkou svatou…

Říjen 1931: Náš život má být nepřetržitým dýcháním: nadechovat Boha (Dio) a vydechovat naše já (io).

Říjen 1932: Miluji pokoru, toužím po pokoře, líbí se mi pokora, ale nemám ráda pokořování. Jaký protimluv! Smiluj se, můj Ježíši! Kdepak jsou mé domnělé ctnosti? Nezvládnu ani meditaci, aniž by na mě nepřišlo spaní. Jaká ostuda mít pak tolik nároků… a ty se považuješ za dobrou...  a to se považuješ za skoro svatou! Jaký blázen jsi…

Září 1935: Zůstat vždy spojena s Pánem jako Marie a pracovat pro Něj jako Marta.

Duchovní plán pro Svatý rok 1950–1951: Tento rok začnu, ale dokončím ho také? Nevím. Všechny minuty, hodiny, měsíce tohoto roku ať jsou Boží, jen pro Něj. Zříkám se své vůle, abych žila jen vůli Boží. Zříkám se svých zálib, svých způsobů vidět věci, abych vnímala jen záliby Boží. Chci činit každou věc pro Něj, a jen pro Něj. Kéž je můj život jedním nepřetržitým „Magnificat“ za všechny milosti, kterých se mi dostává, a nepřetržitou adorací. Vše a jen pro slávu Boží a dobro duší.
Maria, má dobrá Matko, ať miluji jen tebe a Ježíše. Pomoz mi, důvěřuji ti, svěřuji se ti jako malé děvčátko. Svatý Pavle, pomoz mi. Svatá Teklo, přimlouvej se za mě.

Březen 1963: Nebeský Otec mi je stále nablízko, uvnitř mě samé, myslí na mě a stará se o vše. Ježíš je se mnou, Duch svatý mě posvěcuje. Žít ve spojení se třemi Osobami…

Srpen 1963: Svatý Pavle, můj Otče, jsem tvá dcera, dej mi svého ducha. Ať jsem celá Boží, ať dosáhnu plného proměnění v Krista. Nejsvětější Maria, pomoz mi, tak jako jsi pomáhala svatému Pavlu.

Listopad 1963: Pane, jsem otevřena ve všem ke tvé vůli. Zapomínám, nepamatuji si jména, nedostává se mi dechu, všechno přijímám pro tebe, z lásky… jako pokání. Za všechny potřeby kongregace, papeže, koncilu, (zakladatele) Primo Maestro a celé paulínské rodiny.

22. listopadu 1963 (Poslední zápis v deníku před mozkovou mrtvicí, která vedla k pozdější smrti.): Pane, chci činit ve všem a vždy tvou vůli, ve všem a vždy být poslušná jako ty.

 

 

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Maestra Tekla
Maestra Tekla

04.02.2010 18:00

Počet fotek ve fotogalerii: 10

Fotogalerie Zobrazit fotky Maestra Tekla

 
Nahoru