05.01.2010, kategorie: Titulní stránka

Liturgie on-life

„Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo.“ Slova proroka Izaiáše došla svého plného uskutečnění teprve v Kristově příchodu. Hospodinova velebnost se v plnosti zjevila až v osobě jeho jednorozeného Syna. Proroctví se tedy naplnilo a mohlo by se nám zdát, že kromě historické či dokumentační hodnoty už jeho slova pro nás nemají valný význam. Když však... VÍCE

 
 
Myšlenka na den: Člověk víry si je vždy vědom Boží existence, a to nejen ve svém vlastním životě, ale i v životě ostatních lidí. — W. J. Ciszek (On mne vede)
Nahoru