04.08.2010, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

19. neděle v mezidobí

Kniha Moudrosti vznikla s největší pravděpodobností na sklonku starozákonní epochy, v období, kdy byl izraelský národ vystaven intenzivnímu vlivu řecké kultury. Kniha je výbornou ukázkou inkulturace židovské víry v helénském myšlenkovém světě. Dokazuje, že konfrontace s cizorodou kulturou nemusí být pro vyvolený národ pouze výzvou k zachování vlastní náboženské identity, ale může být také příležitostí k její plodnému prohloubení. Verše vybrané do prvního čtení... VÍCE

 
 
Nahoru