29.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

4. neděle v mezidobí (A)

V úryvku z knihy proroka Sofoniáše se jako refrén opakuje naléhavá výzva: „Hledejte!“  – Hledejte Hospodina! Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru! Když ale pozorně nasloucháme prorokovým slovům, nemůže nás nepřekvapit, že výzva k hledání Hospodina není zrovna adresována těm zkaženým a zbloudilým, nýbrž pokorným, kteří jednají podle Hospodinova výroku... VÍCE

 
 
Nahoru