06.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

Svátek Křtu Páně (A)

První čtení na svátek Křtu Páně je jedním ze čtyř Izaiášovských zpěvů o Hospodinově Služebníkovi. Liturgie jasně ztotožňuje záhadnou starozákonní postavu vyvoleného Služebníka, kterého Hospodin ustanovil prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, s osobou Ježíše z Nazaretu, o němž Otec řekl: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“ Otázky o tom, zda se tyto starozákonní texty vztahují na konkrétní historickou osobnost, tak dostávají definitivní odpověď. Tato odpověď – milovaný Boží Syn, který je toužebně očekávaným Mesiášem – však zároveň nevylučuje možnost... VÍCE

 
 
Nahoru