23.12.2010 21:45, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

Slavnost Narození Páně

Kdo je lid, který chodí ve tmě? Kdo jsou obyvatelé temné země? Komu prorok Izaiáš adresuje příslib o zlomení těžkého jha a bodce otrokáře? Za Achazova panování (r. 732 př. Kr) se Judské království stalo vazalem Asyrské říše (srov. 1. čtení 4. adventní neděle). Je možné, že prorok se obrací... VÍCE

 
 
Nahoru