09.12.2010 18:05, kategorie: Titulní stránka

Liturgi@ on-life

3. neděle adventní „GAUDETE“ (A)

Prostřednictvím vize o radosti vyprahlé stepi, o jásající a kvetoucí poušti a o návratu vykoupených na Sión pravděpodobně neznámý prorok ze 6. století př. Kr. příslibem brzkého vysvobození utěšuje lid v babylónském zajetí. Nicméně... VÍCE

 
 
Nahoru