28.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Kostel katolických novinářů

Kostel katolických novinářů

S blížícím se 100. výročím od vzniku Paulínské rodiny vás seznamujeme s některými významnými okamžiky v její historii. 28. října 1928 byl posvěcen Chrám sv. Pavla v Albě.

V srdci mateřského domu v Albě se tyčí majestátní chrám zasvěcený svatému Pavlovi. Chrám představuje především úžasnou duchovní i lidskou hodnotu, protože byl vybudován vírou a hrdinskou odvahou z nezměrné úcty k Apoštolu národů, svatému Pavlovi. Zdaleka není jen uměleckým pokladem. Právě s touto stavbou totiž don Alberione spojil novou formu evangelizace moderními sdělovacími prostředky a přál si, aby byl tento chrám vnímán jako „kostel katolických novinářů“.

Práce započaly položením základního kamene dne 28. června 1925. Pro obtíže nejrůznějšího druhu byla stavba přerušena a poté znovu zahájena až koncem léta 1926. Je dobré připomenout, že v základech leží také kámen ze Svaté brány z Baziliky svatého Pavla za hradbami v Římě. Chrám byl vysvěcen dne 28. října 1928 biskupem Mons. Františkem Josefem Re. Po ukončení úprav podle požadavků II. vatikánského koncilu byl znovu posvěcen Mons. Juliem Nicolinim dne 25. listopadu 1990.

Tak jako don Alberione měl ve zvyku „myslet ve velkém“, tak i tento kostel nemohl být jen drobnou stavbou, ale velkolepým chrámem k poctě sv. Pavla! Don Alberione nechal chrám bohatě vybavit umělecky, protože vždycky toužil, aby vznešené umění vyjadřovalo spirituální, katechetické, liturgické a pastorační cíle paulínského charismatu. V pojetí zakladatele umění nikdy nebylo samoúčelné. Proto vybral nejlepší umělce, nejlepší firmy a kvalitní materiály. Plně funkční řešení muselo odpovídat jeho základnímu zadání. Don Alberione dokázal moudře a obratně oslovit architekty, umělce, firmy i mistry řemesel pro spolupráci určenou ke slávě Boží. Tento kostel stojí také díky mnoha příspěvkům všech paulínů, paulínek, spolupracovníků a sympatizujících přátel Paulínské rodiny.

Svou touhu zlidštit chladné kameny chrámu začal uskutečňovat don Alberione, když klečel dlouhé hodiny v první lavici před oltářem. Modlil se, aby se chrám stal místem uctívání prvních paulínských svědků (zde odpočívají ctihodný Andrea Borello, Francesco Chiesa, Maggiorino Vigolungo a další bratři), kteří nás předešli svou silou a autentickým duchem na „neprobádaných cestách a mnohdy sotva objevených stopách“ v apoštolátu sdělovacích prostředků.

Zpracováno podle článku dona Tarcisia Cesarato, představeného komunity Mateřského domu Společnosti svatého Pavla v Albě. 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies