06.07.2015 17:00, kategorie: Titulní stránka

Konečně jsme světoví!

Konečně jsme světoví!
NE MY, ALE VY

"Jsme světoví" a tím nemyslíme nás paulínky, ale všechny ty z ČR, kteří se již několik let dožadovali tzv. měsíčních misálků tak, jak je vídali v různých jiných zemích světa. Právě vychází první ročník v českém jazyce.

***

Nedávno jsem stála před turínským plátnem a cítila, že i mě, která jsem obyčejně odolná vůči emocím, zaplavuje zvláštní pocit z Ježíšovy blízkosti. Po pěti minutách bylo nutné kostel opustit a přenechat místo dalším poutníkům. V tu chvíli jsem si uvědomila, že každý den smíme – a dokonce bychom i podle výzvy papeže Františka měli – patřit na Ježíše a naslouchat jeho slovu! Ne každý může putovat do Turína či na jiná místa spjatá s Mistrovým životem, ne každý si může dovolit v pracovním a rodinném denním programu onen luxus účasti na mši svaté s přijímáním a s komentovanými liturgickými čteními. Ale každý může na několik minut otevřít Písmo svaté a zaposlouchat se… A protože není snadné každý den vytrvat a vědět, co zrovna číst, nakladatelství Paulínky nabízí věrného průvodce pro rok 2016. Jedná se o nový ediční projekt Evangelium na každý den.

Tato novinka vychází v roce 2015, kdy si Dcery sv. Pavla na celém světě připomínají 100 let od založení své kongregace. Chceme, aby náš jubilejní rok, který shodou okolností probíhá současně s Rokem zasvěceného života, i v dalších letech přinášel konkrétní a trvalé plody, které budou k užitku celé církvi. Podstatnou součástí duchovního pokladu paulínské spirituality je vztah k Ježíši Mistru, kterému církev naslouchá skrze evangelium. Proto bychom chtěly svým dílem přispívat k tomu, aby se co nejvíc věřících (a možná i nemálo hledajících) s radostí sytilo u stolu Božího slova, který církev každodenně prostírá ve své liturgii.

V České republice se na celostátní úrovni se jedná o ojedinělý počin, překročíte-li však hranice naší země, zjistíte, že podobné příručky s liturgickými texty a komentáři k nim vychází nejen v Evropě, ale i v Africe, Asii a v obou Amerikáchce. V zahraničí však podobné texty vycházejí na jeden nebo dva měsíce. Pro první české ročníky jsme se rozhodly pro vydání pouze evangelijních textů, a to na celý rok. Přitom zachováváme menší formát vhodný na cesty po městě i na dovolené. Komentáře chybět nebudou azde nechybí ani odkazy na další čtení a liturgické památky.

Autorem krátkých podnětů k zamyšlení je letos Silvano Fausti. Pocházejí z jeho komentářů, které u nás vyšly v edici Nad evangeliem. Mnozí jeho komentáře již znají. Jen málokdo však asi ví, že jezuita otec Silvano právě před několika dny po nedlouhém zápasu s nemocí odešel do věčnosti. Evangelium na každý den pro rok 2016 bude tedy zároveň i neplánovaným rozloučením s tímto významným a především obyčejným lidem blízkým biblistou.

Český biblista a překladatel Silvana Faustiho do češtiny P. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., řekl:

„Po dobrém komentáři zatouží každý, kdo usiluje hlouběji porozumět biblickému textu. Co můžeme očekávat od Faustiho výkladů? Určitě bude dobré vědět, že vznikly z autorových podkladů pro živé »„lectio divina«“ určené jeho řeholním i laickým spolupracovníkům toužícím stavět svou službu na autentickém životě z evangelia. A tak se mu daří formou dostatečně srozumitelnou podporovat v čtenáři vytrvalý zájem o hlubší smysl biblického textu.“

Pro další ročníky jsou již osloveni autoři z českého prostředí a to nejen kněží, ale i vzdělaní laikové laici, muži i ženy či přímo manželské páry, kteří pravidelně Písmo čtou a rozjímají o něm.

Na závěr dodejme, že k pravidelné četbě Písma a především evangelia často pobízí i papež František: „Poslouchejme Ježíše v jeho psaném slovu, v evangeliu. Zeptám se vás: Čtete si každý den v evangeliu? Někteří ano, někteří ne. Je to však důležité! Čtěte evangelium! Je dobré nosit evangelium s sebou v kapse, v tašce a kdykoli během dne si z něj kousek přečíst. Kdykoli během dne si vyndám z kapsy evangelium a kousek si přečtu; jen krátkou pasáž. Tam k nám promlouvá Ježíš, v evangeliu! Pamatujte na to. Není to těžké a nemusejí být ani všechny čtyři evangelia. Stačí mít jedno malé evangelium. Mějme jej u sebe, protože je to slovo Ježíšovo a můžeme jej tak poslouchat“ (Promluva papeže před modlitbou Anděl Páně, Námnám. svSv. Petra 16. března 2014).

Paulínky se této papežovy výzvy ujaly právě tak, že vydaly Evangelium do kapsy (o něm již byla řeč v jiném pořadu Knihovnička) a nyní zmiňované Evangelium na každý den. A jaký jiný dárek by si mohly přát k oslavám stého výročí založení své kongregace, než aby evangelium (radostná zpráva) bylo zdrojem i vaší radosti a díky této knížce stále více rostla vaše láska k Božímu slovu?

Zatímco se sestry paulínky těší na to, jaký zájem Evangelium na každý den vzbudí mezi vámi, modlí se, aby každý, kdo si ho pořídí jako svého průvodce, zakoušel ve svém životě každý den jeho mocné působení.

Pozn.: Náhled vnitřního uspořádání  - viz listování u zboží.

Audiozáznam z Knihovničky Proglasu: http://www.proglas.cz/detail-poradu/2015-07-05-13-20.html

 

 
 
 
Nahoru