06.05.2016, kategorie: Titulní stránka

Komunikace a milosrdenství: plodné setkání

Komunikace a milosrdenství: plodné setkání

V poselství k 50. Světovému dni sdělovacích prostředků se věnuje papež František milosrdenství křesťanů v komunikaci. Píše i o lidskosti na sociálních sítích nebo při emailové komunikaci. 

Tématem letošního poselství papeže Františka k Světovému dni sdělovacích prostředků je vztah mezi komunikací a milosrdenstvím. Slovům církve je podle papeže vlastní to, že předávají milosrdenství, aby se dotýkalo lidských srdcí: „Jedná se o to, abychom v sobě přijímali a okolo sebe šířili vroucnost Matky církve tak, aby druzí Ježíše poznávali a milovali ho; taková vroucnost dodává slovům víry jejich podstatu a při hlásání i svědectví zapaluje ‚jiskru‘, jež je činí živými.“ V příloze si můžete stáhnout celý text poselství.

Světový den sdělovacích prostředků je jako jediný ustavený 2. vatikánským koncilem (dokument Inter mirifica). V mnoha zemích je slavený v neděli, jež předchází slavnosti Seslání Ducha svatého. V roce 2016 to bude 8. května.

***

V modlitebníku Paulínské rodiny najdeme: Modlitba za rozhlas a televizi (text je verzí z doby zakladatele bl. Jakuba Alberiona)

Klaníme se ti, Pane, Stvořiteli nebe a země. Děkujeme ti, že jsi dal člověku k dispozici mnoho dober pro jeho zdejší i věčný život. Všechno je pro člověka, ale člověk je Kristův a Kristus Boží.

Ježíši, Božský Mistře, osvěcuj a veď nás ve svém milosrdenství, aby byly sdělovací prostředky vždy využívány k budování a k pozdvihování člověka a nikdy ne k duchovní a lidské zkáze.

Dnes tě prosíme za rozhlas a za televizi. Ježíši Mistře, obětujeme ti své modlitby a svůj každodenní apoštolát na odčinění všech zneužívání a jako prosbu za to, aby všechno sloužilo k Boží slávě a pro pokoj lidem. Amen.

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru