03.01.2022, kategorie: Titulní stránka

Koho to slavíme?

Koho to slavíme?
Matka Boží, Panna Maria

Na Nový rok, tedy 1. ledna, připadá jeden ze dvou zasvěcených katolických svátků v ČR.  Předpokládejme, že jste opravdu povinnost dodrželi a byli účastni mše svaté, a tak z kázání víte, o čem tato slavnost je. My vám chceme rozšířit obzory a nabídnout navíc pohled na matku, která se postupně stává učednicí.

***

Maria je zcela mimořádným vzorem přilnutí k Ježíšovu životu. V jejím těle se utvářelo Kristovo tělo. V její přítomnosti se během skrytého života v Nazaretě formovalo Ježíšovo smýšlení i povědomí o jeho poslání. Maria byla spolu s Josefem učitelkou Učitele. Ona jej naučila žít ve světě, obracet se na Boha slovy žalmů a očekávat i slavit sobotu v důvěrné atmosféře rodinné liturgie. Ježíšova pokora a mírnost nejlépe odhalují, jaké výchovy se mu dostalo od pozemských rodičů.

Bůh povolal Marii k tomu, aby byla Matkou jeho Syna, a její mateřství postupem času přerostlo v následování. Z vychovatelky se stala Ježíšova učednice, která si pod křížem prošla i tou nejnáročnější lekcí o výkupné síle bolesti. Mariin život se rozvíjel ve znamení paradoxů: Ta, která byla „matricí“ vtěleného Slova, se nechala dokonale „znovuzrodit a přetvořit“ tím, jehož porodila. On naprosto přetvořil její smýšlení, její vůli i její afektivitu a pak ji Duch Svatý daroval i nám jako Učitelku evangelia, která nás doprovází ke změně smýšlení. Daroval nám ji jako Královnu v tom smyslu, že je nám příkladem v touze následovat Krista, i jako Matku, jež nás učí soucítit a trpět spolu s bližními a pro ně.

Vybráno z knihy: G. Forlai, Maria, Matka učedníků Páně, s. 6–7

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies