28.09.2020, kategorie: Titulní stránka

Kniha čtenářů 2019

Kniha čtenářů 2019
Literární anketa Katolického týdeníku

Rok se s rokem sešel a Katolický týdeník vyhlásil další ročník literární ankety o knihách, které čtenáře nejvíce zaujaly. Naše nakladatelství nominovalo tyto tři tituly:

Brigitte Endresová
Jáchym a Desatero
Desetiletý Jáchym dostal za úkol naučit se Desatero a pochopit, k čemu je dobré. Jenže nějaká přikázání pro něj nejsou zdaleka tak zajímavá a zábavná jako model letadélka, který chce spolu se svým dědou v nejbližších dnech postavit. A vůbec, proč by mu měl Bůh pořád něco přikazovat?
Naštěstí je tu dědeček, který Jáchymovi ukazuje, že stavět letadélko bez návodu a žít bez Desatera je v lecčem velmi podobné.

Elisabetta Fezzi – Gabriele Amorth
Otec Amorth jak ho neznáte
Svědectví o prosté, avšak skálopevné víře paulínského kněze, jemuž se podařilo přimět církev jak doma v Itálii, tak ve světovém měřítku, aby nejen znovu začala brát vážně biblické učení o působení andělů i démonů v dějinách spásy, ale především aby se ve službě exorcistů zapojila do boje proti Zlému. Poslední kniha rozhovorů nám ukazuje lidskou tvář muže, který byl snad až příliš ztotožňován s tajemnou službou exorcisty.

Henri J. M. Nouwen
Návrat ztraceného syna
Roku 1983 Nouwen poprvé zahlédl reprodukci slavného Rembrandtova obrazu, na němž otec objímá marnotratného syna. Uchvátilo ho to. Záhy se mu naskytla příležitost odjet do Petrohradu a strávit pár dní v tichu před originálem. Postupně se našel v obou synech, přičemž ale zjistil, že „ztracenější“ je ten starší, ačkoli se nikdy nevzdálil z otcova domu. A nakonec největší výzvou bylo pro autora stát se milosrdným otcem, který má otevřené srdce i náruč pro všechny „ztracené“.

Četli jste některou z námi nominovaných knih? A líbila se Vám? Pokud ano a chtěli byste nás podpořit, můžete hlasovat anketním lístkem nebo přímo na webu Katolického týdeníku. Děkujeme.

Vaše paulínky

 
 
Nahoru