05.11.2012, kategorie: Titulní stránka

Kniha čtenářů

Kniha čtenářů
soutěžní anketa
{poll_poll}

Redakce Katolického týdeníku již čtvrtý rok oslovila různá nakladatelství s nabídkou zařadit několik nejnovějších titulů do soutěže Kniha čtenářů Katolického týdeníku. O tom, která kniha pak zvítězí, rozhodují čtenáři. Anketa je brána jako nabídka knih pod stromeček (i když pro výběr našich knih jsme se řídily trochu jinými kritérii). O tom, který z nominovaných titulů se stane favoritem, a bude tak mít větší šanci dostat se i k dalším čtenářům, můžete spolurozhodnout právě Vy.

Nakladatelství Paulínky letos vybralo následující čtyři tituly (v jednom případě jde o celou ediční řadu). Pokud Vás některá z knih oslovila a myslíte si, že je dobré na ni upozornit i další čtenáře – prostřednictvím této ankety – budeme rádi, když jí dáte svůj hlas. Vloni se díky Vám do první desítky dostaly tyto dva tituly: Síla manželčiny modlitby a Deník přátelství. Podaří se to letos alespoň jedné z navrhovaných knih? My jsme knihy vydali, nyní je to na Vás…

Pravidla hlasování naleznete v Katolickém týdeníku č. 43 nebo na webu KTHlasovat lze písemně a nebo právě skrze formulář na tomtéž webu.

 

1) Stormie Omartianová: Síla rodičovské modlitby

Další titul od autorky knihy Síla manželčiny modlitby. I zde povzbuzuje k vytrvalé a usilovné modlitbě, tentokrát rodiče. „Boj o životy našich dětí se odehrává na kolenou. Nemodlit se je jako sedět a zpovzdálí se dívat, jak na naše děti ve válečném poli dopadají střely ze všech stran. Když se však modlíme, jsme v bitvě po jejich boku a užíváme Boží moc v jejich prospěch.“ Je třeba dodat něco více?

K této knize jsme přinesli dvě svědectví na našem webu: Odevzdávat děti do Božích rukou.

2) Silvano Fausti: Nad evangeliem podle Lukáše

Záměrem italského jezuity S. Faustiho je pomoci čtenáři proniknout do tajemství Slova, jež se stalo tělem, a vstoupit do dialogu s Ježíšem. Autor svou životní zkušenost spojuje s poctivým bádáním a přesný výklad s jednoduchým jazykem v ustavičném dialogu mezi moderností a tradicí. Jeho výkladům nechybí odbornost, ale zároveň také srozumitelnost, která zve k četbě, ale i k žití rozjímaného slova.

Recenze na webu brněnské diecéze o dosud vydaných biblických komentářích Silvana Faustiho od biblisty P. Jaroslava Brože, Th.D., S.S.L.

3) Bruno Chenu (ed.): Silnější než nenávist. Sedm životů pro Boha a pro Alžírsko

Dopisy, články a kázání zavražděných alžírských trapistů, z nichž jasně vysvítá to, čemu věřili a jak žili uprostřed lidí, které milovali; v dialogu s islámem, který neviděli jako fanatismus, ale jako cestu ke spáse muslimů. Nehledali ani slávu, ani mučednictví, ani moc, byli si jen vědomi povolání milovat Boha, Alžírsko a Alžířany. Jejich příběh byl také zachycen ve filmu v „O bozích a lidech“.

O knize bylo referováno v Knihovničce (text) a v Audioarchivu Proglasu. Upozorňujeme také na film O bozích a lidech, který čerpá ze stejných zdrojů jako tato kniha: z deníků, závětí, dopisů a svědectví dalších bratří a lidí z okolí kláštera. 

4) F. Fernández-Carvajal: Rozmluvy s Bohem

Ediční řada, která svým čtenářům poskytuje možnost, jak se denně zastavit a vejít do rozmluvy s Bohem. Rozjímání jsou určena pro každého, kdo touží vstoupit do důvěrné modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby. Z plánovaných osmi svazků vyšly již čtyři díly pro dny doby adventní a vánoční, postní a velikonoční a pro slavnosti a svátky první poloviny roku. Další díly vyjdou během roku 2013. Celá edice bude uzavřena v roce 2014.

Recenze na jeden z dílů na portálu Theofil.cz

 

 

 
 
 
Nahoru