14.02.2018, kategorie: Titulní stránka

Když je řeč o povolání...

Když je řeč o povolání...
Pokračování zamyšlení

Ačkoli pojem Božího povolání prostupuje Písmem svatým na mnoha místech, z našeho chápání se z velké části vytratily některé jeho klíčové aspekty. Myslím, že nám unikají přinejmenším tři skutečnosti. - Dva aspekty byly již uvedeny v předešlém článku. Ten třetí rozvíjíme nyní.

***

3. Zapomínáme na to, že většina profesí není zároveň povoláním.

Na jedné straně často zaměňujeme své povolání za úspěšnou kariéru. Leah Libresco napsala vynikající článek pro časopis First Things, v němž si bere na paškál destrukci důvěrných vztahů v kultuře, která si cení úspěchu dosaženého za jakoukoli cenu. Píše v něm:

„Většina profesí není povoláním, takže potřebujeme ještě prostor mimo ně, abychom mohli dozrávat a milovat. Lze se na krátko rozhodnout odložit život a vztahy na vedlejší kolej, účelově, aby bylo možné dostát nějakému náročnému závazku (odpovídajícím příkladem může být vojenská služba), ale není zdravé dovolit takovým zaměstnáním s krizovým režimem, aby utvářely celý váš život.“

Naším povoláním může být zůstat během nějakého období doma, nebo se nechat sesadit na nižší pozici, kde bude možné dělat smysluplnější práci. Říct, že jsi „povolán“ něco dělat, není totéž jako říct: „Dosáhnu úspěchu za každou cenu.“ Povolání pochází vždy od Boha, který nás může poslat na čtyřicet let na poušť, dříve než nás vyšle k faraonovi (nebo – jako v případě pouštních otců – nás na ní může prostě ponechat).

Stává se také, že někdo úplně ztratí kontakt se svým povoláním kvůli různým tlakům a výzvám při naplňování své kariéry. Jedna věc je být nažhavený a plný energie po ukončení školy a připravený dobývat svět, ale druhá strávit roky – zatížen hypotékou – v zaměstnání, které neodpovídá vašim představám, a přitom stále uskutečňovat své povolání. To často vyžaduje odvahu a hlubokou víru, že právě tohle je ve skutečnosti místo, kam vás Bůh povolal (přestože svět říká něco jiného).

Svou „práci“ bychom měli vnímat jako něco víc než pouhou kariéru (a úspěch v ní), a přesto stále jako důležité místo, v němž můžeme prožívat svou věrnost Kristu.

Pavel píše: „Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil“ (Ef 2,10). Bůh připravil každému křesťanovi určitý úkol. Nebyli jsme vykoupeni samoúčelně. Podobně jako Frodo, i my všichni máme nějaký prsten, který je třeba nést, a poslání, které máme naplnit.

Autorem zamyšlení je J. Haanen; z angličtiny přeložila T. Šilhavá.

Převzato z: https://denverinstitute.org/what-weve-forgotten-about-vocation/.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies