17.02.2014, kategorie: Titulní stránka

Kdo je papež František?

Kdo je papež František?
recenze filmu

Kdo je papež František? Na první pohled se zdá, že jde o řečnickou otázku, na kterou nám jasně odpovídají noviny, internet, média. Když se na tuto otázku podíváme z jiného pohledu, dozvíme se, že je takto pojmenováno DVD, která v českém jazyce vydalo nakladatelství Paulínky. Kdo je tedy papež František, Jorge Maria Bergoglio? O tom nám jasně „poví“ tento snímek.  

Nezačíná hned životopisem nového papeže, ale podává nám životopisné črty. Můžeme se dozvědět něco o jeho mládí, o tom, jak vstoupil do noviciátu k jezuitům, o jeho studiích, o tom, jak se stal novicmistrem a později provinciálem svého řádu, jak ho bl. Jan Pavel II. jmenoval nejprve biskupem a později kardinálem.  

Jsou ale tři momenty, které považuji v této nahrávce za důležité pro katechetickou činnost. Konkláve není zcela běžnou věci, která by se odehrávala každý rok, či dva. Jsou to „obřady“, které jsou součástí volby nového papeže. Hned na začátku můžeme vidět de facto již konec konkláve, kdy kardinál jáhen oznamuje známými slovy „Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam“ jméno nově zvoleného papeže. Ale ve filmu je celý obřad konkláve od jeho započetí mší svatou za volitele, přes procesí do Sixtinské kaple, kde se volba již po staletí odehrává, až po znovu oznámení toho, co byla na začátku. Mnoho lidí si toto nedokáže představit, proto je dobré, že je celý průběh zaznamenán. Můžeme si znovu poslechnout jeho první slova, když vyšel na balkón basiliky sv. Petra, kdy pozdravil celý svět ne tak, jak jsme byli dosud zvyklí, že zdraví papež „Pochválen buď Ježíš Kristus.“ Papež František použil „obyčejný“ civilní pozdrav „Dobrý večer.“  

Druhým momentem, který bych chtěl podtrhnout, je jeho úcta k Panně Marii, ke sv. Josefu (ne jistě náhodou připadl začátek jeho pontifikátu právě na svátek sv. Josefa a také ne náhodou jeho první „reforma“ misálu bylo přidání zmínky o sv. Josefu do eucharistické modlitby). I my si v katechezi můžeme brát z úcty papeže k těmto světcům příklad, můžeme ji učit naše svěřené.  

Třetím momentem je jeho viditelné nasazení pro život v církvi. Nejen jako papež, ale už jako biskup a kardinál se zasazoval o práva dětí, žen, rodin. Je to úkol i pro nás, abychom v katechezi uměli předávat ono nasazení za práva těchto skupin.  

  Václav Sojka

Stručné hodnocení: 

+ Srozumitelná výpověď 

+ Krátká stopáž  

- Střihovým stylem může působit neuspořádaně  

95 %

Doporučujeme

 

Převzato z webu: http://www.apha.cz/adks-kdo-je-papez-frantisek

 

 

 
 
Nahoru