17.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Katalog zima – jaro 2011

Katalog zima – jaro 2011


Ještě dříve než dostaneme z tiskárny Katalog zima – jaro 2011, který si budete moci vzít v našem knihkupectví nebo si něj napsat, už nyní si ho můžete virtuálně prolistovat na našem webu.

Přinášíme jeho editorial (přílohu Jako Pavel najdete samostatně zde na webu)

 

našeho nového pražského knihkupectví u kostela Panny Marie Sněžné
na Jungmannově náměstí. Činíme tak s velkou vděčností Pánu za to, jak
tomuto místu žehná a že zde můžeme všem příchozím být k dispozici podle
našeho poslání „hlásat lidem naší doby, současné kultury a světa médií,
evangelium, Ježíše Krista – Mistra, který je Cesta, Pravda a Život (srov. Jan
14,6)“. Jsou to krásná setkání: někdy jen letmá, jindy jde i o hlubší sdělení.
Kéž byste i vy všichni, kdo nemáte možnost přijít do našeho knihkupectví,
poznali z našich knih, filmů a dalších produktů onu „lásku v pravdě“, se kterou
na nich pracujeme. Čím dál více si uvědomujeme, že právě tento „neviditelný
vklad“ je tím nejlepším, co vedle snahy o profesionální práci můžeme
dát. Náš zakladatel bl. Jakub Alberione přirovnal paulínskou službu pravdě
a evangeliu k lásce k nejchudším, když přeformuloval slova apoštola Petra,
která adresoval chromému u Krásné brány (srov. Sk 3,6): „Stříbro ani zlato
nemám. Ale co mám, to ti dám: Ježíše Krista, Cestu, Pravdu, Život.“
Děkujeme vám za přízeň a za vše, čím přispíváte k tomu, abychom nadále
mohly působit v České republice. Naše komunita je zatím misionářská (je to
teprve rok, co složila první sliby první česká sestra), připojte se prosím k naší
modlitbě, aby Pán povolal k této službě další české dívky, které by se nebály
odpovědět „Ano“ tak náročnému, ale krásnému povolání.
„Vaše ruce nesou evangelium a musí ho donést všude. Mějte na paměti
i v srdci všechny národy světa a každou jednotlivou duši“ (bl. Jakub Alberione
Dcerám sv. Pavla v roce 1952).
Ať je i pro vás Boží slovo světlem do každého dne i v tomto novém roce.
Ať v něm nacházíte útěchu, radu a blízkost Boha, který touží přebývat
s každým (a v každém) jako Bůh-s-námi, Emmanuel.
Za redakci, distribuci a od knižního pultu
paulínky a spolupracovníci

 

Vážení čtenáři, knihkupci, obchodní partneři a všichni, kdo jste s námi v jakémkoliv kontaktu,

je tu rok 2011, na jehož začátku si připomeneme už dvouletou existenci našeho nového pražského knihkupectví u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Činíme tak s velkou vděčností Pánu za to, jak tomuto místu žehná a že zde můžeme všem příchozím být k dispozici podle našeho poslání „hlásat lidem naší doby, současné kultury a světa médií, evangelium, Ježíše Krista – Mistra, který je Cesta, Pravda a Život (srov. Jan 14,6)“. Jsou to krásná setkání: někdy jen letmá, jindy jde i o hlubší sdělení.

Kéž byste i vy všichni, kdo nemáte možnost přijít do našeho knihkupectví, poznali z našich knih, filmů a dalších produktů onu „lásku v pravdě“, se kterou na nich pracujeme. Čím dál více si uvědomujeme, že právě tento „neviditelný vklad“ je tím nejlepším, co vedle snahy o profesionální práci můžeme dát. Náš zakladatel bl. Jakub Alberione přirovnal paulínskou službu pravdě a evangeliu k lásce k nejchudším, když přeformuloval slova apoštola Petra, která adresoval chromému u Krásné brány (srov. Sk 3,6): „Stříbro ani zlato nemám. Ale co mám, to ti dám: Ježíše Krista, Cestu, Pravdu, Život.“

Děkujeme vám za přízeň a za vše, čím přispíváte k tomu, abychom nadále mohly působit v České republice. Naše komunita je zatím misionářská (je to teprve rok, co složila první sliby první česká sestra), připojte se prosím k naší modlitbě, aby Pán povolal k této službě další české dívky, které by se nebály odpovědět „Ano“ tak náročnému, ale krásnému povolání.

„Vaše ruce nesou evangelium a musí ho donést všude. Mějte na paměti i v srdci všechny národy světa a každou jednotlivou duši“ (bl. Jakub Alberione Dcerám sv. Pavla v roce 1952).

Ať je i pro vás Boží slovo světlem do každého dne i v tomto novém roce. Ať v něm nacházíte útěchu, radu a blízkost Boha, který touží přebývat s každým (a v každém) jako Bůh-s-námi, Emmanuel.

Za redakci, distribuci a od knižního pultu

paulínky a spolupracovníci

 

 

 
 
Nahoru