28.09.2021, kategorie: Titulní stránka

K archandělu Gabrielovi

K archandělu Gabrielovi
Modlitba z Paulínského modlitebníku

Církev slaví 29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Mohlo by vás zaujmout, co jejich jména znamenají a proč je žádáme o pomoc: Michael, jehož jméno bychom mohli přeložit větou „Kdo je jako Bůh?“, je v biblických textech označován jako jeden z prvních knížat (Dan 10,13.21), ochránce vyvoleného národa (Dan 12,1) a vítěz nad démonem (Jud 9; Zj 12,7). Křesťané v něm od počátku viděli zvláštního ochránce novozákonního Božího lidu a přímluvce zemřelých před Božím trůnem. Byl také vzýván při exorcismech. Jeho svátek se slaví už od 5. století ve výroční den posvěcení baziliky zbudované k jeho poctě v Římě. Spolu s ním si dnes připomínáme další dva archanděly, kteří o sobě prohlásili, že stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15). Gabriel znamená „Muž Boží“ nebo „Bůh ukázal svou sílu“. Jeho jméno se objevuje v knize proroka Daniela (8,16; 9,21). Zvěstoval Zachariášovi narození Jana Křtitele (Lk 1,19) a Panně Marii narození Ježíšovo (Lk 1,26). Rafael znamená „Bůh uzdravil“. Vypráví o něm starozákonní kniha Tobiáš. Bývá vzýván jako průvodce cestujících. Vaši pozornost chceme v tento den nasměrovat ke Gabrielovi. V Paulínském modlitebníku se k němu vztahuje několik modliteb. Nabízíme Vám jednu z nich. Pokud ji využijete při své soukromé modlitbě nebo ve společenství, budeme vděčné, když do dalších úmyslů zahrnete i apoštolské dílo Dcer sv. Pavla.

***

Nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi mezi anděly vyvolil archanděla Gabriela, aby nám přinesl radostnou zprávu o vtělení a vykoupení lidstva.  Maria přijala tvou zvěst s vírou, a tvůj Syn tak přijal tělo člověka. Svou smrtí na kříži a vzkříšením z mrtvých vykoupil celé lidstvo. Mnozí lidé o této radostné zprávě o spáse ještě neslyšeli.

Svatý archanděli Gabrieli, patrone audiovizuální techniky, filmu, rádia, televize, sociálních a digitálních médií, přimlouvej se:

  • ať církev umí tyto mocné prostředky používat k hlásání Božích pravd k osvícení jejich myslí a jako cesty vhodné k následování,
  • ať tyto Boží dary spojují všechny lidi a pomáhají jim spolupracovat na Božím plánu spásy,
  • ať tato média nejsou zneužívána k poškozování druhých či k znevažování Božího plánu lásky,
  • ať se každému dostane poselství Ježíše Krista a kéž je přijato,
  • ...

Svatý archanděli Gabrieli, přimlouvej se za nás a za filmový, rádiový a jiný mediální apoštolát. Amen.

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii   

a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas, Maria…

Maria řekla: Jsem služebnice Páně,   

ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas, Maria…

A Slovo se stalo tělem                      

a přebývalo mezi námi. Zdrávas, Maria…

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

***

A pokud vás napadnou (zcela jistě ano) i další možné konkrétní úmysly ze světa médií či evangelizace, podělte se o ně s námi. Napište nám je na: andrea@paulinky.cz a my je opět zahrneme do našich modliteb.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies