23.04.2013, kategorie: Titulní stránka

K Roku víry

K Roku víry
Kniha od Benedikta XVI.

V dnešní recenzi vám představím rozsahem nevelkou, ale velmi inspirativní publikaci z nakladatelství Paulínky, kterou můžeme charakterizovat jako „dvojím způsobem aktuální“. Výběrem tématu totiž koresponduje se základní linií právě probíhajícího Roku víry, kdy máme znovu reflektovat svou víru a prohloubit znalosti její nauky, kniha navíc vyšla téměř paralelně s odchodem papeže Benedikta z úřadu.

Katechety na ni upozorňuji jako na jistého druhu výtečnou nadstavbu k tématu Vyznání víry, které v mnoha katechizovaných skupinách je během tohoto tematického roku často probíráno. Struktura knihy sleduje základní témata Creda, nesleduje je však bod po bodu, ale předkládá postupně klíčová témata, která Benedikt přednesl zpravidla ve formě homilie. Těžiště díky tomu není primárně ve věroučném výkladu, ale spíše v jednotlivých podnětech k vlastním úvahám. Kniha tímto způsobem prochází okruhy Bůh Otec, Ježíš Kristus, Duch svatý, Církev, Panna Maria, Svátosti a Život věčný, které nabízejí mnoho možností k zamyšlení.

Text spojuje hloubku víry s teologickou precizností, jež byla vždy našemu emeritnímu papeži vlastní. Podněcuje k přemýšlení a k reflexi vlastní víry. A neváhala bych těmto teologickým reflexím přiznat i vysokou hodnotu stylovou, neboť krása Benediktova jazyka je velmi věrně vystižena kvalitním překladem prof. Ctirada Pospíšila. Rejstřík pramenů v závěru může navíc čtenáře podnítit i k dohledání tematicky podobných textů.

Katecheté tuto publikaci zřejmě nevyužijí přímo jako podklad pro přípravu jednotlivých setkání. Promýšlení předložených textů však může obohatit je samotné, aby svou víru prožívali s větší zralostí a dospěli, jak lze říci, nejen k „nové evangelizaci“ sebe sama, ale i svého okolí. Proto mohu knihu vřele doporučit.

Lenka Jeřábková, Katechetické středisko AP

http://adks.apha.cz/Aktuality/radost-z-viry/

 

 
 
 
Nahoru