14.02.2015, kategorie: Titulní stránka

Jubilejní modlitba

Svatý Pavle, apoštole,

náš otče a průvodce,

pamětlivi našeho založení

ti děkujeme a prosíme tě:

oživ v nás Boží dar,

veď nás k poznání Kristovy lásky

a učiň v nás plodnými dary Ducha svatého.

 

Zahrň nás svou láskou, kterou máš ke všem národům,

pomoz nám vytrvat ve službě evangeliu,

zůstat pevnými ve víře, trpělivými v těžkostech,

radostnými v naději a aktivními v lásce.

 

Tvůj příklad ať je nám příkladem

k rozlišování Boží vůle,

ať nám pomáhá v darování života

a ve využití každého prostředku,

aby slovo Boží bylo hlásáno a oslaveno.

 

Na tvou přímluvu a pro víru

dona Alberiona a Maestry Tekly

Bůh útěchy ať nám dopřeje

zakusit lásku a jednotu,

ať trpící utěšuje

a ve všech oživuje naději.

 

Učiň, abychom po dobrém boji,

obdržely také my věnec slávy,

neboť s tebou je náš život Kristus,

naše víra v něj je naší spásou,

hlásání evangelia naší radostí.

Amen.

Záznam še sv. na Zahájení 100 let Dcer sv. Pavla. Konalo se před týdnem, 5.2 . v den památky nebeských narozenin spoluzakladatelky Maestry Tekly.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies