21.12.2012 17:30, kategorie: Titulní stránka

Jiné slunce

Jiné slunce

Knihovnička zaměřená na knihu Jiné slunce se bude vysílat na Radiu Proglas v premiéře 23. 12. ve 13:20. V pátek 28. 12. pak v repríze... Téma knihy nás inspirovalo k uspořádání setkání o Západní Evropě a pravoslaví (více o tom v lednu).

Pořad najdete v audioarchivu.

A proč je přínosné zajímat se o tohoto autora a jeho duchovní životopis? Jednak proto, že je typickým Evropanem, zakořeněným ve své zemi, přesněji ve svém regionu, zároveň celý život člověkem hledajícím, stále se vzdělávajícím, otevřeným různým podnětům a proudům, který je schopen v sobě, i za cenu vnitřních bojů a bolesti, tyto impulsy zpracovat a vzít si z nich to cenné, aby to něco dalo nejen jeho životní cestě, nýbrž i celému společenství lidí. Zároveň se život autora knihy Jiné slunce odehrává na pozadí událostí 20. století a myšlenkových proudů a ideologií, jež poznamenaly jeho předky i jeho samotného, stejně jako život mnohých dalších Evropanů, kteří prošli 20. stoletím.

 
Ke stažení Ke stažení
 
Myšlenka na den: Nebe je naše. Všechno ostatní máme jen zapůjčeno: čas, zdraví, věci, které používáme… není to naše, ale jen půjčené. Pouze nebe je naše. (bl. Jakub Alberione)
Nahoru