17.04.2017, kategorie: Titulní stránka

Ježíšova smrt jako událost spásy

Ježíšova smrt jako událost spásy

Teprve v Ježíšově vzkříšení Bohem se však svědectví jeho života a smrti jednoznačně činí poznatelným jako sebezjevení stvořitelské lásky Boží, která se zcela staví na stranu člověka. Pro jeho učedníky, židovské protivníky, ale možná i pro Ježíše samotného muselo jeho ostudné odsouzení působit jako důkaz, že selhal. Nárok, který nacházíme v jeho zvěstování – sloužit příchodu Boha k lidem veřejným působením, takže prostřednictvím vztahu k němu se rozhoduje i jejich vztah k Bohu a ke konečné spáse –, musel být jeho smrtí pokládán za vyvrácený. Teprve tím, že se s ním Bůh ve zmrtvýchvstání ukřižovaného identifikuje ve stvořitelské síle své lásky, je možné pochopit Ježíšovu smrt jako událost spásy. Neboť teprve ve světle vzkříšení se stává uchopitelnou jeho cesta na smrt jako konkrétní dějinné zjevení radikálního přiklonění Boha k lidem a jako důkaz jeho stvořitelské a pro lidi rozhodnuté lásky.

Teprve v této celkové souvislosti významu života a umírání, smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta se ukazuje vnitřní důvěryhodnost křesťanského poselství o spáse. Její obsah (Ježíšovo zvěstování Božího království a bezpodmínečné Boží lásky k člověku), jeho prostředek (dějinné působení osoby Ježíše z Nazareta) a její forma (poslední svědectví skrze Ježíšovo sebevydání v smrti) jsou v souladu. Mezi těmito jednotlivými momenty jeho poslání existuje dokonalá shoda. Jeho život, umírání a vzkříšení je tak konečným sebezjevením Boha jako lásky.

S Thomasem Pröpperem můžeme důvěryhodnost křesťanské zvěsti o spáse ze souvislostí událostí Ježíšova života shrnout takto: „Bez Ježíšova hlásání by Bůh nebyl zjeven jako již přítomná a bezpodmínečně předcházející láska, bez jeho prokázané připravenosti ke smrti by se neukázala vážnost a neodvolatelná rozhodnost jeho lásky, bez jeho vzkříšení by nebyla zřejmá jeho spolehlivá věrnost a síla přemáhající smrt, ani Bůh sám jako skutečný počátek této lásky. V této jednotě rozhodujících příčin je Ježíšův příběh sebezjevením Božím ke spáse lidí.“

Citováno z knihy Vykoupená svoboda

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies