14.10.2014, kategorie: Titulní stránka

Ještě stihl poděkovat...

Ještě stihl poděkovat...

Děkovná řeč generálního představeného Společnosti sv. Pavla, dona Silvia Sassiho, který je zároveň „otcem“ i všech dalších devíti větví Paulínské rodiny. Pronesl ji v den 100. výročí vzniku Paulínské rodiny. (Nečekaně pak byl Pánem povolán „vzhůru na cestu“ 14. září. Prosíme o modlitbu za naše spolubratry a chystanou volbu nového představeného.)

--- 

Den 20. srpen 1914, den liturgické připomínky sv. Bernarda, si vybral don Jakub Alberione jako oficiální datum, kdy s dvěma chlapci po boku po hodinové adoraci v místnůstce přetvořené na kapli požehnal malému tiskařskému lisu. Tak vznikla „Scuola tipografica Piccolo Operaio“ (Typografická škola Malý dělník), zárodek Společnosti svatého Pavla, ze které se zrodila celá Paulínská rodina. Dnes, 20. srpna 2014, tu místo dvou mladíků z roku 1914 jsou tisíce mužů a žen působících v pěti kongregacích: Společnost svatého Pavla, Dcery svatého Pavla, Sestry Učednice Božského Mistra, Sestry Ježíše, Dobrého pastýře a Institut Marie, Královny apoštolů. Tady v presbytáři jsou přítomny čtyři generální představené a jsou tu mezi námi i všichni jejich zástupci s dalšími členy, přáteli a poutníky; další členové Paulínské rodiny působí ve čtyřech institutech zasvěcených paulínskému stylu života ve světě: v Institutu sv. archanděla Gabriela, Institutu Zvěstování, Institutu Ježíše Kněze a Institutu Svaté rodiny a rovněž v Asociaci paulínských spolupracovníků.
Ke dvěma piemontským chlapcům, přítomným v prvních chvílích, se přidali muži a ženy z více než padesáti národností z pěti kontinentů. K prvnímu tiskařskému lisu za uplynulých sto let přibylo kino, rádio, televize, zvukové nosiče, obrazy, multimédia, digitální komunikace a web. To všechno je Boží dílo, které nalezlo velkorysou odezvu u generací mužů a žen v celé stoleté historii.  Dvě modlitby, které člověka spontánně napadnou, je Te Deum laudamusMagnificat za „hojné bohatství“, které Boží prozřetelnost poskytuje Paulínské rodině. Vyjadřujeme svou vděčnost Bohu za skutky bl. Jakuba Alberioneho a první generaci bratří a sester a jejich nástupců až dodnes. Vděčíme těm, kdo žili příkladně podle paulínského charismatu: bl. Timotej Giaccardo, ct. Maggiorino Vigolungo, ct. Andrea Borello, ct. Maestra Tekla a ct. Matka Scholastika. Stejně vděčíme těm, kteří zasvětili celý svůj život Bohu a evangeliu a svou vytrvalou věrností, často v tichém obětování se, vytvářeli svou existencí historii Paulínské rodiny až do dnešních dnů.
Zvláštní poděkování si zaslouží dříve narození bratři a sestry, nemocní všech věkových kategorií a všichni ti, kteří jim každý den s obdivuhodnou laskavostí asistují a pomáhají. Za mnohé vděčíme zejména biskupovi Alby v době založení, Mons. Giuseppemu Francescovi Re, který „nesl na svých rukou“ dílo dona Alberioneho a jeho následovníkům až po Mons. Giacoma Lanzettiho, kterému děkujeme za to, že předsedal tomuto slavení eucharistie a za jeho povzbudivá slova při kázání. Díky všem farářům z kostelů rozesetých po celém světě, kteří dávají příležitost institucím Paulínské rodiny působit v jejich farnostech.
Vděčnost náleží i ctihodnému kanovníku Francescu Chiesovi, „největšímu příteli Paulínské rodiny“, duchovním otcům z Alby v době založení a kněžím z téže oblasti, kteří nás dnes poctili svou přítomností, za jejich pomoc a podporu, kterou poskytli donu Alberionemu a Paulínské rodině. Poděkování patří ct. papeži Piu XI., který díky svému osobnímu pozitivnímu přístupu umožnil diecézní schválení Společnosti svatého Pavla, a stejně tak ct. Piu XII. za jeho papežské schválení. Jsme vděčni všem papežům, kteří následovali, zejména Pavlu VI., vynikajícímu papeži, který porozuměl našemu charismatu a sestavil portrét dona Alberioneho, dosud nepřekonaný ve své hloubce. Díky papeži Františkovi, který 27. listopadu v audienční síni Pavla IV. udělí audienci celé Paulínské rodině.
Díky všem spolupracovníkům, kteří od samého začátku a dnes už na celosvětové úrovni podporují všemi prostředky dílo dona  Alberioneho. Jako výraz vděčnosti si přál, aby za ně Společnost sv. Pavla sloužila mše svaté.
V osobě představeného o. Antonia Cesara SSP vyjadřujeme všechnu svou vděčnost spolubratrům z mateřského domu, odkud se postupně rozvíjela kongregace v Itálii a ve světě. Děkujeme všem, kdo přispěli liturgickou službou, písněmi a přípravou chrámu k hlubokému prožitku při tomto společném slavení eucharistie. Své myšlenky a bratrské pozdravy posíláme také k tisícům mužů a žen, kteří na pěti kontinentech jsou nebo byli součástí některého z institutů Paulínské rodiny a potom si z nějakého důvodu vybrali jinou životní cestu: doufáme, že na čas strávený s námi vzpomínají v dobrém. 

Přejeme si, aby se každý, kdo během uplynulých sta let dostal prostřednictvím našeho apoštolátu příležitost a pomocnou ruku k upevnění víry nebo přiblížení se Bohu, modlil za budoucnost paulínského díla, aby ho vždycky prostupoval zájem o pastoraci. Díky všem reprezentantům státní moci za jejich přítomnost, zejména starostovi Alby panu Mauriziu Marellovi; reprezentantům bezpečnostních složek, zástupci ředitele policie a veliteli místní dopravní policie v Cuneu, panu Francovi Fabbrimu a Marshallu Mariu Bertolonemu, veliteli městské policie.
Na památku stoletého výročí Paulínské rodiny jsme vyrobili reprodukci sousoší Oslavení sv. Pavla z mramoru ve zmenšeném měřítku, kterou naleznete v tomto chrámu, a jménem Společnosti sv. Pavla ji dávám čtyřem generálním představeným ženských paulínských kongregací, jeho excelenci panu biskupovi a panu starostovi, ale především všem občanům Alby – města, kde to všechno začalo.
Dneškem Paulínská rodina vyráží znovu s novou silou ducha blahoslaveného Jakuba Alberioneho: vydat se kupředu po stopách sv. Pavla a nechat se vést Duchem, kam jen On chce. Vzhůru na cestu!

   

Videozáznam děkovné řeči v italštině s portugalskými titulky.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies