17.07.2017, kategorie: Titulní stránka

Je jen jedna láska

Je jen jedna láska

Co nás oslovilo a s vámi se o to dělíme? Zamyšlení o svatosti a lásce z knihy Vedeni Duchem Svatým.

***

Ježíš na otázku „Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?“ reaguje připomínkou přikázání. Když se mladý muž vyptává dál: „To všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?“, Ježíš odpovídá: „Jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi.“

Nabízejí se dvě cesty: obecná cesta, kterou se vydává většina lidí – ta umožňuje vlastnictví vnějších věcí, sňatek a volné nakládání s vlastním životem, a cesta nazývaná dokonalá, která se řídí následujícími radami: vzdát se vnějšího vlastnictví, sňatku i volného nakládání se sebou samým. Kam vedou tyto dvě cesty? K vrcholku hory neboli k dokonalé lásce. Jak se tam dá dojít? Lidé stoupají pomocí Lásky k vrcholku Lásky a každý bude souzen podle intenzity své lásky, nikoliv podle toho, jakou cestu si vybral. Je-li stvořen pro obecnou cestu, ať se na ni vydá. Pokud po ní půjde s velkou láskou, ocitne se výše než ten, kdo si vybral kratší cestu, ale lásky má méně. Nejrychleji lze vrcholku dosáhnout jedině kratší cestou s velkým množstvím lásky. Kdyby se mne někdo zeptal, zda si má zvolit duchovní dráhu, nebo život uprostřed světa, neodpovím mu: Lepší je stát se duchovní osobou. Naopak se ho zeptám: Jaké je vaše vnitřní povolání? Cítíte, že vás Bůh volá k duchovnímu životu? Pokud ano, nezůstávejte uprostřed světa. Pokud vás však Bůh vede k setrvání ve světě, nestávejte se duchovní osobou, to by byla katastrofa. Máme tu tedy dvě cesty ke svatosti, ale ne dvě lásky. Neexistuje jedna svatost pro řeholníky a kněze a druhá pro laiky. Je jen jedna láska a ti, v nichž plane nejintenzivněji, budou v nebi nejvýše.

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies