14.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás

Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás
zapojujeme se do misií

Misijní neděle se na celém světě slaví již od roku 1926, je spojena s modlitbami a finanční sbírkou. Nechme se inspirovat.

Vybíráme z Poselství Benedikta XVI. k světovému dni misií: Spoluzodpovědnost všech
 
"Všeobecná misie zahrnuje všechny, všechno a stále.  Evangelium není výlučným majetkem toho, komu se dostalo, ale darem, který je třeba sdílet, a dobrou zprávou, kterou je třeba předávat dál. Tento dar a zároveň úkol není svěřen jen některým, ale všem pokřtěným, kteří jsou „rod vyvolený … národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví“ (1 Petr 2, 9), aby hlásal jeho podivuhodná díla. 
Všechny ostatní aktivity jsou součástí misie. Pozornost k evangelizačnímu dílu církve a spolupráce na něm se nemůže omezovat jen na některé okamžiky či zvláštní příležitosti, ani ji nelze považovat jen za jednu z mnoha pastoračních činností; misijní rozměr církve je podstatný, a proto je třeba vést ho stále v patrnosti. Důležité je, aby se jednotliví pokřtění i celá církevní společenství v misii angažovala nikoli sporadicky a občasně, ale trvale, aby se misie stala formou jejich křesťanského života. Samotný Světový den modliteb za misie není jen ojedinělým momentem v průběhu roku, ale vzácnou příležitostí zastavit se a uvažovat o tom, zda a jak odpovídáme na povolání k misii. Tato odpověď je pro život církve podstatná."

***

Spoluzodpovědnost všech 
Všeobecná misie zahrnuje všechny, všechno a stále.  Evangelium není výlučným majetkem toho, 
komu se dostalo, ale darem, který je třeba sdílet, a dobrou zprávou, kterou je třeba předávat dál. Tento dar a 
zároveň úkol není svěřen jen některým, ale všem pokřtěným, kteří jsou „rod vyvolený … národ svatý, lid 
patřící Bohu jako vlastnictví“ (1 Petr 2, 9), aby hlásal jeho podivuhodná díla. 
Všechny ostatní aktivity jsou součástí misie. Pozornost k evangelizačnímu dílu církve a spolupráce 
na něm se nemůže omezovat jen na některé okamžiky či zvláštní příležitosti, ani ji nelze považovat jen za 
jednu z mnoha pastoračních  činností; misijní rozměr církve je podstatný, a proto je třeba vést ho stále 
v patrnosti. Důležité je, aby se jednotliví pokřtění i celá církevní společenství v misii angažovala nikoli 
sporadicky a občasně, ale trvale, aby se misie stala formou jejich křesťanského života. Samotný Světový den 
modliteb za misie není jen ojedinělým momentem v průběhu roku, ale vzácnou příležitostí zastavit se a 
uvažovat o tom, zda a jak odpovídáme na povolání k misii. Tato odpověď je pro život církve podstatná

A proto po celý říjnový měsíc v našem knihkupectví probíhá akce na podporu Papežských misijních děl. Zdarma nabízíme multimediální dvd pro práci s dětmi a mládeží. A dále kalendáře, pexesa a filmy s misijní tematikou, jejichž koupí přispějete na misijní projekty podporované od českých dárců (částka, kterou se rozhodnete dát, bude plně věnována PMD).

Zdarma k vyzvednutí pro rodiče, učitele, vychovatele, katechety: multimediální DVD Misijní neděle, které má pomoci k dobré přípravě a prožití říjnové Misijní neděle. Z DVD je možné čerpat též během misijního měsíce října i v průběhu roku. DVD lze využít ve farnostech, komunitách, školách, společenstvích i rodinách. Z nabídky se můžete inspirovat k osobní modlitbě, obohacení mše svaté, při setkávání ve společenství a práci ve farnosti. DVD obsahuje 11x AUDIO, 210x FOTO,129x INFO a 11x VIDEO souborů, má pomoci k dobré přípravě a prožití říjnové Misijní neděle.

Za minimální příspěvek 55 Kč: Misijní Pexesa díky nimž se při hře vydáte s dětmi na společné poznávání řady zemí světa! Prostřednictvím naší nové série misijních pexes budete moci putovat a objevovat následující daleké misijní země: Papuu-Novou Guineu, Malawi, Bangladéš a Mexiko. Do většiny těchto zemí posíláme tolik potřebnou misijní pomoc. 

Za minimální příspěvek 50 Kč: Nástěnný kalendářík z misií 2011 - Surinam obsahuje citáty, fotky a 13 jednotlivých listů lze použít i jako záložky. Hodí se jako dárek, a to nejen k Vánocům. Tento originální kalendářík nabízí neobyčejné záběry domorodců z tropické země Surinamu. 

Za minimální příspěvek 100 Kč: Stolní misijní kalendář 2012 Guyana - země rychle plynoucích vod nabízí kompletní kalendária, 13 pohledů, projekty na pomoc trpícím, unikátní foto, zprávy a zajímavosti přímo z Guyany. Najdete zde informace ze života misionářů i domorodců, podrobnosti o práci PMD, o projektech, které v Guyaně z ČR podporujeme.

Za minimální příspěvek 150 Kč 

Filmové reportáže z misijních míst na jednotlivých DVD (délka mezi 20 - 30 minutami).

Srdce pro Bangladéš: informace o  téměř nejchudší zemi světa. Představuje projekty na pomoc trpícím lidem, ukazuje i krásu a pohostinnost domorodců. Přibližuje životodárnou naději a důvěru místních věřících. 
 
Oči Malawi: ukazuje život prostých lidí a místa ve velice chudé africké zemi Malawi, kam směřuje pomoc dárců PMD z ČR. 
 
Uganda - trpící perla Afriky:  natočeno v roce 2004 při misijní cestě, která vedla i nebezpečnými místy severu, zachycuje obtížnou situaci obrovského množství dětských vojáků, ale i pomoc plynoucí do této země skrze Dílo dětí.

Jamajka očima - Jamajka srdcem:  představuje překvapivě náročný život Jamajčanů, bohatství přírodních krás i obrovské úsilí misionářů a místních lidí, kteří se snaží vnést naději do často neřešitelných situací. Dárce z naší vlasti jistě potěší, že uvidí děti ze sirotčince, kterým pomohli. 

Guyanská Diana: nejnovější film, který zachycuje setkání s divokou přírodou Amazanie, svědectví místních kněží, misionářů a dětí, zvl. příběh mladé dívky Diany z deštného pralesa. 

Děti pomáhají dětem:  CD-rom, který obsahuje různý materiál, který lze využít při práci s dětmi na téma misií (film, powerpoint, videoklipy, písničky, svědectví).


Aktuální info a materiály získáte v národní kanceláři PMD.

www.misijnidila.cz


 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies