11.05.2013, kategorie: Titulní stránka

Jak se slaví Maria, Královna apoštolů?

Jak se slaví Maria, Královna apoštolů?
modlitba a video

V sobotu po Nanebevstoupení Páně slaví Paulínská rodina svátek Panny Marie, Královny apoštolů. Tak Pannu Marii vzýval náš zakladatel bl. Jakub Alberione a my v tom pokračujeme. Nejde jen o jakousi lidovou zbožnost, ale o teologickou vizi role Panny Marie v životě prvního apoštola – Ježíše Krista, Božího Syna poslaného Otcem, a její péči o první apoštoly, i vůbec o apoštoly všech dob ( o tom více v souvisejícím článku).

Z modlitby ke Královně apoštolů
Nejpřívětivější Královno nebe a země, dcero, která jsi našla zalíbení u Otce, 
vyvýšená Matko Božího Syna, slavná snoubenko Ducha svatého, 
uctívám a chválím tuto jedinečnou výsadu na světě, že tak jak se to Pánu zalíbilo, 
stala ses ve své pokoře a víře a v neporušeném panenství matkou Spasitele, 
našeho Mistra, pravého Světla světa, nestvořené Moudrosti,
Pramene veškeré pravdy a prvního Apoštola pravdy. 
Dala jsi světu ke čtení knihu – věčné Slovo.

Pro nevýslovnou radost, kterou jsi zakusila a pro tuto tak vznešenou výsadu
velebím Nejsvětější Trojici a prosím tě, vypros mi milost nebeské moudrosti,
abych byl pokorným a horlivým Ježíšovým učedníkem
a oddaným synem církve, která je sloupem pravdy.
Vypros, ať světlo evangelia září až na kraj světa,

přemož chyby a shromáždi všechny lidi kolem Stolce sv. Petra.
Matko dobré rady, Trůne Moudrosti, Královno svatých,
osvěť učence, kazatele a spisovatele.

Královno apoštolů, oroduj za nás.


Video natočeno vloni v okolních ulicích baziliky Marie, Královny apoštolů, která je středem Paulínské rodiny v Římě (nedaleko baziliky sv. Pavla za hradbami). Tradiční průvod za účasti Paulínské rodiny a farnosti.

 
 
Nahoru